lördag 7 december 2013

Se bortom fingret


När den vise pekar på månen, tittar dåren på fingret

En troende sade till en vis man: "Jag har studerat Skriften under lång tid, men det finns fortfarande många områden jag inte riktigt förstår. Vänligen, upplys mig."

Den vise mannen svarade: "Jag är analfabet. Men om du tyder skrivtecknen åt mig, då kanske jag kommer att kunna förklara innebörden."

Den troende frågade: "Kan du inte ens känna igen tecknen? Hur kan du då förstå innebörden?"

"Sanningen har inget med ord att göra. Sanningen kan liknas vid den ljusa månen på himlen. Ord, i detta fall, kan liknas vid ett finger. Fingret kan peka på månens läge, dock är inte fingret månen. För att titta på månen, är det nödvändigt att blicka bortom fingret. Eller hur?"

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Se även Tariq Ramadan

Inga kommentarer: