måndag 26 mars 2012

Matt Maher: 40 DaysMatt Maher: 40 Days Text / Lyrics

Eftersom vi börjar närma oss påsken, så tyckte jag det var på sin plats med lite bibeltexter på bloggen. De tunga, och för kristendomen centrala bitarna om korsfästelse och återuppståndelse, spar jag till senare. Just nu får det räcka med en sång och lite bibelcitat om huru Jesus fastande irrade omkring i öknen under 40 dagar. Jag skulle säkert få både syn- och hörselhallucinationer under sådana extrema omständigheter.

Texten nedan är hämtad från brobyggarna.org Ni som inte kan bibeln både fram- och baklänges kommer att förstå sången och videon bättre efter att ha läst texten.

Jesu frestelser i öknen

Uppfylld av den helige Ande fördes Jesus ut i öknen av Anden. Där levde han i 40 dagar bland de vilda djuren och frestades av djävulen. Djävulen försökte locka Jesus till att utnyttja sin gudomliga makt på ett sätt som inte var Guds vilja.

När Jesus hade fastat i 40 dagar blev han till sist hungrig. Djävulen frestade då Jesus att söka bevisa att han var Guds Son genom att befalla stenarna att bli bröd.

Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Matt. 4:3,4

Sedan förde djävulen Jesus upp på tempelmuren och sa åt Jesus att om han var Guds Son skulle han kasta sig ned. Han ville få Jesus att fresta Gud genom att begära att Gud skulle beskydda honom. Här citerade djävulen ett bibelord:

Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Ps. 91:11,12

Djävulen kan citera Guds Ord för att bedra människan, därför behöver vi inte bara kunna Guds Ord, vi behöver förstå det också. Jesus svarade med ett annat bibelord:

Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud. Matt. 4:7

Att fresta Gud är att utmana Gud och pröva hans tålamod, t.ex. företa sig saker utan att ha Guds Ord bakom sig. Att be Gud vara med på sådant som man vet är mot Guds vilja, eller på annat sätt medvetet be mot Guds vilja.

Hela världen är i djävulens våld (1 Joh. 5:19).

Djävulen förde Jesus upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i hela världen och deras härlighet och sa att han ville ge allt åt Jesus om han föll ner och tillbad honom.

Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Matt. 4:10,11

Vi ska göra som Jesus, stå emot djävulen så ska han fly bort från oss (Jak 4:7). Vi ska inte kompromissa med djävulen.

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Rom. 12:9

Inga kommentarer: