söndag 25 mars 2012

Kortfilm: The Backwater Gospel

The Backwater Gospel från 2011 är ett examensarbete av åtta studenter vid The Animation Workshop

En animerad kortfilm om en liten, isolerad kristen församling i Dust Bowl på 1930-talet, där prästen håller sin hjord i ett djävulskt grepp och begravningsentreprenörens ankomst alltid föregår döden.

Besök filmens blogg och följ hur filmen växte fram under två år.

Inga kommentarer: