söndag 8 juni 2014

Dantes inferno test - andra försöket


För åtta år sedan gjorde jag Dantes Inferno test Dante delade in helvetet i nio kretsar, där de värsta syndarna hamnar längst ner i krets nio. Förra gången hamnade jag i krets två, Skärselden, därför att jag var alltför lustfylld. I dag gjorde jag testet igen för att se om jag möjligen hade blivit en bättre människa efter Dantes mått mätt. Jag ansträngde mig verkligen för att svara så uppriktigt som möjligt på frågorna. Resultatet blev detsamma som tidigare, mina lustar placerade mig i Skärselden.

Men det finns hopp för mig.

I Skärselden skall omvändelsens dagg tvätta bort mina synders fläckar och fylla min själ med ödmjukhet. Genom ånger, bekännelse och rättfärdiga handlingar kan jag börja min vandring upp på berget. Min själ skall renas från synd och bli upplyst av solens gudomliga nåd. Tillsammans med de andra själarna skall jag leende bestiga berget och uppleva glädjen i Paradiset.

Här kan ni göra Dantes Inferno test

Inga kommentarer: