tisdag 14 augusti 2007

SEMUS - Sekulära Muslimer i Sverige

"Det är vik­tigt att på­min­na oss om att mus­li­mer inte ut­gör en ho­mo­gen grupp och att is­lam re­pre­sen­te­rar en mång­fald med oli­ka folk­slag, kul­tu­rer och ter­ri­to­ri­ell sprid­ning som har ska­pat oli­ka for­mer och tolk­ning­ar i ut­ö­van­det av is­lam."

Ur Reclaim islam - och nyansera debatten
Upsala Nya Tidning 2007-08-08

Hör en intervju med artikelförfattaren Hooman Anvari i Människor och tro fredag 9 augusti SR P1. Programmet finns kvar i arkivet under 30 dagar. Hooman Anvari är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till SEMUS - Sekulära Muslimer i Sverige

Inga kommentarer: