måndag 29 september 2014

Naturidentiska


Naturidentiska ämnen är identiska med vad som finns i naturen men framställs på kemisk väg. I EU:s ändrade lagstiftning från 20 januari 2011 finns inte längre begreppet naturidentiska ämnen och har således i juridisk mening upphört att existera. Ämnena som tidigare benämndes naturidentiska ingår numera i aromsubstanskategorien "Andra", som tillsammans med "Naturliga" numera är de enda kategorierna.

Källa: Aromföreningen

Inga kommentarer: