torsdag 25 juni 2015

Po Tidholm: "Det är inte invandringens fel"

Ur en artikel skriven av Po Tidholm som publicerades i Östersunds-Posten:

Det är inte invandringens fel att det bulldoftande folkhemmet - så som vi minns det - förändrades. Det var inte kurderna som flyttade industrierna till låglöneländer, det var inte palestinierna som stängde post- och bankkontoren och flyttade statliga jobb till städerna, det var inte somalierna som byggde volymhandelsområden som tömde stadskärnorna, sålde ut apoteken och privatiserade sönder landets järnvägsunderhåll. Det var inte syrierna som genomförde försämringarna i sjukförsäkringssystemet. Och det var faktiskt inte ensamkommande barn från Afghanistan som lade ner byskolorna och sänkte A-kassan.

Läs hela artikeln