lördag 31 januari 2009

Ingemar "Ingo" Johansson är död

I Eriksdalshallen i Stockholm avgjordes 1952 boxningslandskampen mellan Sverige och Danmark. Stig Sjölin möter Harry Björn och det nya svenska tungviktshoppet Ingemar Johansson möter Karl Franc.

Terrorismen i Sverige

Med anledning av artikeln Kommuner måste hejda extremism, Svenska Dabladet 28 januari, (se även bloggposterna Presumtiva terrorister i Rosengård och Underlag till Rosengårdsrapporten förstört) tyckte jag det var lämpligt att lägga ut Sveriges Radios dramatiserade dokumentär om ett misslyckat attentat mot en irakisk vallokal i Kista utanför Stockholm.

Händelsen ägde rum den 15 december 2005 och SVT Rapport uppgav i en sändning att en svensk grupp, som i ett brev påstår sig vara en gren av terrornätverket al-Qaida, tagit på sig skulden för dådet.

- Man måste ta det här på allvar och utreda attentatet noga,
säger terroristexperten Magnus Ranstorp, en av forskarna bakom Rosengårdsrapporten, i Dagens Nyheters artikel Påstådd al-Qaidagren tar på sig attentat mot vallokal (2005-12-15)

Magnus Norell, terroristexpert och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, sade i samma DN-artikel:

- De som ligger bakom attentatet kan ha gett sig själva ett carte blanche att trappa upp våldet om deras krav inte tillmötesgås. Och de visste att kraven inte skulle tillmötesgås. Nästa gång kan de säga "ni har blivit varnade".



Dagens Nyheter skrev 21 april 2008 i Radiokrönikan. Unga terrorister att det var

"dramatiserad verklighet i mardrömsformat. Mardröm för de tre inblandade ynglingarna, mardröm för deras anhöriga, mardröm för Sverige och för hela världen.

Inte någon av de tre kom från religiösa hem. Tvärtom hade deras föräldrar oroats över söner som bara satt inne framför datorerna
och fick allt tokigare fantasier. Lotta Eriksons dokumentär ställde kusliga frågor. Svaren överlät hon skickligt åt oss alla att fundera över."

Underlag till Rosengårdsrapporten förstört

Källmaterialet till den rapport som beskriver islamistisk extremism i Rosengård i Malmö har förstörts. Det beskedet fick forskare i Lund när de ville ta del av underlaget. Försvarshögskolan kan nu ha gjort sig skyldiga till lagbrott.

När Sveriges Radio intervjuade Försvarshögskolans rektor och frågade om han ansåg att de följt lagen fick de svaret: "Jag har ingen uppfattning i den frågan."

Enligt ett e-brev som jag fick i natt har det nu gjorts en polisanmälan mot Försvarshögskolans agerande. Anmälan inlämnades till Citypolisen i Stockholm klockan 17.00 igår
och har diarienummer 0201-K29877/2009.

Se artikeln Källmaterialet förstördes Sydsvenskan 2009-01-30

fredag 30 januari 2009

Dokumentärfilm om Rosengård i Malmö



TV-kanalen Al Jazeera besökte Rosengård och visade sommaren 2007 denna dokumentärfilm.

För ett par dagar sedan publicerade Svenska Dagbladet artikeln Kommuner måste hejda extremism, skriven av två forskare som hade fått uppdraget "att genomföra en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering" bland muslimerna i bostadsområdet Rosengård i Malmö. Artikeln orsakade en livlig debatt.

Hatbrott 2007

Under 1980-talet konstaterades i Sverige en kraftig ökning av antalet brott med främlingsfientliga och rasistiska inslag. Sedan 1997 har säkerhetspolisen (SÄPO) varit ansvarig för att registrera och sammanställa statistik över den här typen av brott, men från och med 2006 sköts detta av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Nu finns BRÅ-rapporten för 2007 tillgänglig för gratis nedladdning

Antalet anmälda hatbrott fortsatte att öka under 2007, ökningen är 8 procent jämfört med föregående år. Totalt gjordes drygt 3 500 anmälningar. Några siffror ur rapporten som rör anmälda hatbrott med främlingsfientliga motiv:

Det främlingsfientliga motivet fortsätter att vara det dominerade. 70 procent, närmare 2 500 anmälningar, har främlingsfientliga motiv, en ökning med 14 procent sedan 2006. Olaga hot/ofredande är det vanligaste främlingsfientliga hatbrottet (34 procent), därefter kommer våldsbrott (20 procent).

Mer än hälften, 55 procent, av de personer som var misstänkta för att ha begått ett hatbrott år 2007 var tidigare ostraffade, sett till de närmaste tio åren före det aktuella brottet. De misstänkta för främlingsfientliga hatbrott är i störst utsträckning brottsbelastade i jämförelse med övriga hatbrott.

12 procent av hatbrottsanmälningarna 2007 var ideologiskt motiverade, det är en ökning med 34 procent jämfört med föregående år. 81 procent av de ideologiskt motiverade anmälningarna hade främlingsfientliga motiv, en ökning från
71 procent år 2006.

torsdag 29 januari 2009

Det ockuperade Palestina



Det amerikanska tv-programmet 60 minutes har gjort ett reportage om det ockuperade Palestina. Videon hittade jag hos Bahlool

onsdag 28 januari 2009

Presumtiva terrorister i Rosengård

Ett par forskare, Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos, fick hösten 2007 i uppdrag av Försvarshögskolan (FHS) och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) att genomföra en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

Den rapport, PM Rosengård, som har lämnats bygger på 30 djupintervjuer med personer inom skola, socialtjänst, närpolis, så kallade brobyggare och folk som jobbar ideellt med ungdomar, samtliga verksamma i bostadsområdet Rosengård i Malmö. Huvudsyftet med studien har varit att belysa den islamistiska extremismen och förhindra att muslimer "radikaliseras" och utvecklas till terrorister eller terroristsympatisörer. Enligt rapporten upplever 29 av de 30 intervjuade att radikaliseringen har ökat under de senaste fem åren.

Jag har själv inte läst rapporten, utan bara en artikel i dagens Svenska Dagbladet som är skriven av de två forskarna. En artikel som reser fler frågor än den ger svar.

Den första frågan jag ställer mig är hur många av de intervjuade som bor i Rosengård och verkligen har koll på dessa "ultraradikala islamistiska medlemmar" med hemvist i någon källarmoské eller muslimsk friskola. Jag kommer att tänka på en svavelosande ledarartikel i Expressen som beskrev den "djupt störda skitsnackarkultur", "djävulska ryktesspridning" och "råa och folkliga rasism" som ledarskribenten hävdar förekommer i Skåne.


Sedan undrar jag om forskarna letar efter de presumtiva terroristerna på rätt ställe. De skriver dessutom själva i artikeln att "enligt många respondenter sker predikningarna (i moskéerna) ofta på andra språk där ett uttalat hat mot både Sverige och västvärlden förekommer. Det är dock viktigt att understryka att väldigt få har ett våldsbejakande budskap."

I augusti förra året publicerade Guardian artikeln MI5 report challenges views on terrorism in Britain Underrättelsetjänsten studerade redan kända personer med anknytning till terroristorganisationer och försökte på det sättet besvara frågan "vem blir terrorist?" Undersökningen kom bland annat fram till att

  • Den etniska bakgrunden är blandad. Omkring hälften är födda i landet. MI5 hävdar att det inte är möjligt att göra några antaganden utifrån hudfärg, etnisk tillhörighet eller nationalitet. De passar inte in på någon enskild demografisk profil och deras väg till våldsam extremism har sett olika ut.

  • En stor andel praktiserar inte sin religiösa tro och kan betraktas som okunniga om religionen. Andelen konvertiter är högre än genomsnittet i landet. En del använder alkohol, droger och besöker prostituerade.

  • Mycket få är uppväxta i strängt religiösa hem. Enligt MI5 har det visat sig att en stark och väletablerad religiös identitet faktisk kan förhindra att individer dras till terroristgrupper.

  • Nästan alla saknar högre utbildning och har arbeten med låg status.
De svenska forskarna skriver i en fotnot till artikeln att termen radikalisering inom EU används "för att beskriva en process som leder till att en individ eller en grupp stöder eller begår terroristhandlingar". I min ordbok från 1980-talet sägs ordet radikal vara synonymt med genomgripande, grundlig, kompromisslös och vänsterinriktad. Det är tydligen mycket som förändrats sedan vi gick med i EU. Knappt att jag törs kalla mig radikal längre, jag kan ju bli terroriststämplad - trots att jag inte är muslim och bor i Rosengård.

Anslag utanför kyrkan

tisdag 27 januari 2009

Mohamed Omars nya blogg

Bild från Mohamed Omars nya blogg

För en tid sedan meddelade författaren Mohamed Omar att han med stolthet blivit "radikal muslim" och anhängare av Hamas, Hizbollah och Iran. Han raderade sin dåvarande blogg och lovade att det snart skulle komma en ny. För några dagar sedan blev Omars nya blogg tillgänglig på nätet.

I bloggposten Radikal muslim försöker han klargöra vad han anser att begreppet innebär. Jag ska med stort intresse läsa vad han har att säga - så snart han fixat större text på bloggen.



Mohamed Omar på Brancos Krog i Gottsunda centrum, Uppsala.

Sverigedemokraterna och svenska språket



Jag fick tidigare en kommentar som ansåg "att sverigedemokrater och dess gelikar är så förbent dåliga på det svenska språket".

Våren 2007 arrangerades en tävling mellan representanter för de politiska partiernas ungdomsförbund. Tävlingen gick ut på att göra den del av högskoleprovet som mäter ordförståelse. Det handlade helt enkelt om att testa hur mycket svenska de förstod. Resultatet redovisas i videon.

Dagens e-posthälsning

"skjut dig själv ditt svarta helvete"

Ännu en kärvänlig hälsning hittade
jag i dagens e-post. Naturligtvis är avsändaren anonym, men via en länk
i e-brevet ser jag att personen har två vänner i sin profil på YouTube. Dessa vänner är två av Tubens flitiga uppladdare av propagandafilmer för sverigedemokraterna.

Yusuf Islam sjunger för terrorns offer i Gaza

Från och med igår finns George Harrisons sång The Day the World Gets ‘Round att köpa till stöd för terrorns offer i Gaza. Inspelningen är gjord av Yusuf Islam, tidigare känd som Cat Stevens, och den
"femte Beatles"-medlemen Klaus Voormann, som bland annat gjorde omslaget till gruppens LP Revolver.

Intäkterna av försäljningen kommer att gå till United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) och Save the Children (Rädda Barnen)

Small Kindness är Yusuf Islams egen biståndsorganisation.

Ni kan läsa mer och ladda ner skivan här



Amatörinspelning gjord när Yusuf Islam för några dagar sedan framträdde i London till förmån för Medical Aid for Palestinians

söndag 25 januari 2009

Sofia Jannok: Irene



Musikvideo med Sofia Jannok: Irene (3:15)

Den 14 januari i år släppte 26-åriga Sofia Jannok från Gällivare sitt andra CD-album, Ássogáttis Sången Irene på videon finns med på den nya skivan. En musikvideo med albumets titellåt kan du se här

lördag 24 januari 2009

Catrin Ormestad bloggar från Tel Aviv

Catrin Ormestad är medarbetare i Upsala Nya Tidning, mellanösternexpert och bloggar från Tel Aviv, Israel, där hon är bosatt. Förra året kom hon ut med reportageboken Gaza - en kärlekshistoria

Hennes senaste bloggposter har handlat om ett besök i det terrorbombade Gaza. Ur bloggposten onsdagen 21 januari:

Förstörelsen är helt överväldigande. Vissa områden ser ut som jordbävningszoner. Hela kvarter har jämnats med marken och folk klättrar omkring bland betongblocken, i hopp om att kunna rädda några av sina ägodelar. Det ligger visst kroppar kvar i en del av de raserade husen.

I dagens bloggpost är hon tillbaka i Israel igen.

Muslimer som bloggar

Islam och muslimer är flitigt behandlade ämnen inom bloggosfären. Det finns ett stort antal bloggare som lägger ner en massa energi på att sprida sina islamofobiska "sanningar". Det finns även en del personer vars bloggar har startats enbart i syfte att försöka misskreditera allt som luktar islam och muslimer.

Men vart finns alla bloggande muslimer? Finns det överhuvudtaget svenska muslimer som bloggar? Jo, visst finns det, men inte tycks det vara särskilt många. Eller misstar jag mig?

Bahlool - En muslims tankar om Sverige och Världen är en bloggare som efter en trevande start har kommit loss riktigt ordentligt under de senaste två månaderna. Han har hunnit med att posta 177 inlägg under januari och i december blev det 147. I en av gårdagens fem bloggposter Messy mess messed arabs…Messy mess messed muslim skrev han:

"...problemet med muslimerna i Sverige är att vi inte kan “förena” oss. Finns väl några som är duktiga på att få ut sitt budskap, men det är en minoritet. Majoriteten brukar hålla tyst eller bara sitta där och klaga. Man frågar sig varför vänstern och högern är så välorganiserade, medans våra kära muslimer drar alla åt varsitt håll. Se bara på de bloggar som skrivit om händelserna i det ockuperade Palestina. De som fick flest besökare och som fick mest reklam är högerns och vänsterns, hur många muslimska bloggar såg man som gav en vettig bild av händelserna?"

Jag har letat efter en sammanställning över bloggar som drivs av svenska muslimer utan att lyckas hitta någon, så jag tänkte försöka göra en själv, men då behöver jag hjälp. Alltså, du som är muslim och bloggar på svenska, eller känner till någon sådan blogg, kan väl höra av dig hit. Skriv en kommentar och klistra in bloggadressen eller sänd ett e-brev, adressen finns i min profil. Jag lägger ut länkar till bloggarna i den här bloggposten.

Kom igen nu.

Bahlool
Absolute Banana
Livet ur mina muslimska ögon
Svensk muslim
Abd al Haqq Kielan
Ehsans blogg
Johannas dagbok
Nejma i Marocko
Mohamed Omar
Jigartala
Ex Oriente Lux
Umzacharia
Naima's blogg
Smultronmeliss

fredag 23 januari 2009

Slå inte din fru!



Jag tänker inte agera försvarsadvokat åt knäppgökar som i någon religions namn försvarar våld mot kvinnor. Jag tänker inte heller försöka förringa det hela och sopa skiten under mattan. Men jag tillåter mig att undra hur det kommer sig att Aftonbladet lägger ut en video med en sjävlärd imam i Australien som 2003 höll ett föredrag där han säger att det är OK att slå sin fru och sedan sätter de rubriken "Filmen världen fördömer".

Om man gör en sökning på Google News på imamens namn, Samir Abu Hamza, får man just nu över 400 träffar. Nyheten har färdats runt hela jordklotet innan imamen ens har hunnit få på sig tofflorna.

Jag letade upp imamens 50 minuter långa föredrag på nätet för att se i vilket sammanhang det citerade orden yttrades. Vad han faktiskt säger är, att som en absolut sista utväg är det OK att slå sin fru på armen med en tandborste (sic!). Strax innan yttrandet lyfter han ett varnande finger och upprepar två gånger: "Slå inte din fru!"

Nä, jag tycker inte man ska slå sin fru på armen med en tandborste, jag tycker bara det ger en något annorlunda och mer nyanserad bild än den som målas upp i Aftonbladets video. På videon ovan finns både Aftonbladets klipp och ett utdrag ur imamens föredrag.

Dessutom vill jag gärna rekommendera bloggposten Kvinnor om islam och koranen där det presenteras en helt annan tolkning av
den vers i koranen som påstås ge mannen rätt att slå sin fru.

Hans Lindström - satirtecknare

Från och med i dag har jag en av landets vassaste pennor som
"medarbetare" på bloggen - satirtecknaren Hans Lindström. Ni hittar en klickbar bild med "Dagens Lindström" i högerspalten.

Under den senaste tiden har han gjort en hel del teckningar om situationen i Gaza och fått mottaga e-brev som tycker att han är alldeles för enögd i sina teckningar. Det kommenterar han på sin blogg i något som kan beskrivas som ett personligt manifest. Det börjar:

Efter att jag nu på sistone har tecknat ganska mycket om Israels roll i Gaza, har jag fått ett antal mejl som har tyckt att jag nog borde tänka på att Israel minsann inte heller har det så lätt - och att jag borde göra lite teckningar ur den synvinkeln också.

I ett mejl från en sverigedemokrat anklagades mina Gaza-teckningar till och med för att vara antisemitiska (sic!), ett ord mejlskrivaren f.ö. inte ens kunde stava till. Vad man har menat är att jag inte ensidigt kan göra teckningar ur bara en synvinkel. Mitt svar på det, är att som tecknare är jag ingen kvoteringsmaskin som producerar alster för att göra alla nöjda och glada. Mitt jobb som satirtecknare är tvärtom att inte göra alla nöjda och glada. Den satirtecknare som gör alla nöjda och glada är en fullständigt värdelös satirtecknare.


Läs hela bloggposten

Jävla antisemit!

Teckning: Hans Lindström

När Dagens Nyheters "Namn och Nytt"-sida den 12 september 2004 publicerade teckningen ovan fick sidans redaktör under de följande fyra dagarna mottaga över tusen upprörda e-brev. Initiativtagare till e-postkampanjen var en Israel-vänlig webbsida som rapporterar vad media runt om i världen skriver om Israel. "Namn och Nytt"-sidans redaktör skrev:

"På sätt och vis bekräftar denna kampanj det som teckningen ville säga. Att kritik av staten Israel är omöjlig eftersom den alltid riskerar att tillbakavisas som antisemitisk."

Nu pekar Israels vänner finger mot kritiker av Israels terrorbombning av Gaza och ropar åter: "Antisemit!"

torsdag 22 januari 2009

Gaza i ruiner efter Israels terrorattacker



Ladda ner LiveStation helt gratis och se massor av tv-kanaler på datorskärmen. I utbudet ingår Al Jazeera (English). Du kan även följa Al Jazeeras nyhetsrapportering genom Al Jazeera English - Live Streams via deras YouTube-kanal och live-uppdaterade kortnyheter

Tony Jazz: Changes has come



Musikvideo med Tony Jazz: Changes has come (3:42)

Awake! O' Sleeper



En film av Brandon McCormick: Awake! O' Sleeper (4:39)

Awake! O' Sleeper

Oh Abraham would raise his hands
And mourn this very day
For his children left the promised land
In search of their own way
They kick and scream like wayward sons
Always wanting to sleep
And dream away these evil days
In hopes that God cant see
There are chains upon your children Lord
Chains upon your children
There are chains upon your children
We're in chains

Do you hear the lion roar?
Awake O Sleeper
Stand with me well fight the war
Awake O Sleeper
Your suffering will come again
And never fall away
For we trade our many comforts
Like the one who bled for grace
There will come a day my God will come
And put me in my place
My God I pray, You´ll call my name
Instead of turn away
Let no man bring me harm
I bear the marks of Jesus
Let no man bring me harm
I bear the marks of the Lord

Music & Lyrics: Nicholas Kirk/Billy Wilkerson

Dolly Parton: Jesus & Gravity



Musikvideo med Dolly Parton: Jesus & Gravity Text / Lyrics

Dolly Parton, en av populärmusikens riktigt stora stjärnor, fyllde i måndags 63 år. Grattis i efterhand, Dolly!

Denna stora artist och mycket produktiva kompositör är även känd för sitt omfattande välgörenhetsarbete inom olika områden. Ett av hennes projekt som fått mycket uppmärksamhet är Imagination library som en gång i månaden sänder en gratis bok till barn under deras förskoleålder. Numera kallas hon därför The Book Lady

Dolly har också vid flera tillfällen visat prov på stort civilkurage. När Yusuf Islam i september 2004 utan förklaring vägrades komma in i USA och sattes på ett plan tillbaka till London, då var Dolly en av de mycket få personer som offentligt vågade försvara Yusuf Hon sa: "Han är en ädel man. Det har skrivits mycket negativt om honom den senaste tiden, men jag tror han försöker rädda världen, inte förstöra den". Med all den islamofobiska propaganda som spreds i efterdyningarna av terrorattacken mot World Trade Center kunde ett sådant uttalande ha betytt slutet på hennes framgångsrika karriär.

Yusuf Islams kommande album, som släpps under våren, finns sången Boots and Sand som handlar om händelsen med avvisningen från USA. Yusuf säger att det är en märklig sång som beskriver det hela som en B-västernfilm inspelad i Italien. Boots and Sand blir den första singeln som släpps från nya albumet och både Dolly Parton och Paul McCartney har medverkat vid inspelningen. Videon till sången har gjorts av Bob Dylans son Jesse.

onsdag 21 januari 2009

Muslimernas Jesus



Dokumentärfilm från 2007 av brittiska ITV: The muslim Jesus

Jesus ('Īsā inom islam) intar en framträdande plats inom islam och erkänns som profet. Samtidigt betraktas Jesus som profet enbart för de kristna, medan Muhammed är hela jordens profet. I Koranen finns många berättelser som liknar dem i evangelierna. Muslimerna tror på bebådelsen, jungfrufödelsen och himmelsfärden. Man tror dock inte att Jesus korsfästes.

Maria omnämns fler gånger i koranen än i bibeln och det finns ett helt kapitel (sura 19, Maryam) som bär hennes namn. Maria är den enda kvinnan som omnämns vid namn i koranen.

Hip Hop med Poetic Pilgrimage

Igår skrev jag några rader om den amerikanske rapparen One Dose och hans hip-hop med kristet budskap. Det ledde till att jag i dag bestämde mig för att uppmärksamma någon av alla de muslimska rap-artister som finns.

Jag gick in på Muslim Hip Hop och kollade, lyssnade och bestämde mig för att skriva lite om någon av de kvinnliga muslima rapparna. Det blev duon Poetic Pilgrimage från London-förorten Bristol.

Duon består av Muneera Rashida och Sukina Abdul Noor, båda med rötterna i Jamaicas kristendom och rastafari. De konverterade till islam 2006. Poetic Pilgrimage bildade de redan 2001, efter viss tvekan bestämde de sig för att fortsätta med hip-hop även som muslimer.

Många tycker att deras texter är politiska, men tjejerna säger själva att det handlar om att beskriva världen utifrån egna erfarenheter och sitt eget perspektiv. De har varit vänner i tretton år och flyttade 2001 in till centrala London för att studera vid universitetet.

I början av sin karriär skrev de kontrakt med ett kommersiellt skivbolag, men gillande inte deras brist på visioner coh sättet de blev behandlade på. I stället gick de sin egen väg och skaffade sig sakta men säkert en större publik. Sommaren 2007 visades dokumentärfilmen The muslim Jesus på brittisk TV och tjejerna fick en hel del uppmärksamhet när de medverkade och rappade om Modern day Marys.

Sju år sedan Fadime Sahindal mördades

I dag är det sju år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa här i Uppsala. Lyssna på P3 dokumentären som berättar historien om Fadime Sahindal – om hennes liv, kamp och död.

Programmet sändes första gången den 27 april 2008 och är producerat av Siri Ambjörnsson och Emma Janke.

Läs det tal Fadime höll i riksdagen ett par månader före mordet.

"Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt, men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att såna här fall inte upprepas."

tisdag 20 januari 2009

Helig Hip Hop med One Dose

Jag har alltid gillat den inställning till musik som William Booth, Frälsningsarméns grundare, gav uttryck för i en artikel 1880:

"Secular music, do you say, belongs to the devil? Does it? Well, if it did I would plunder him for it, for he has no right to a single note of the whole seven. Every note, and every strain, and every harmony is divine, and belongs to us."

Lite patetiskt kan det bli i dag när frälsningssoldater citerar honom och sedan drar någon av sina gamla sånger. Inget fel med dem, många är riktigt trevliga att lyssna på, men de missar själva poängen i Booths budskap. Han tog det populäraste sångerna under sin tid och satte ny text till dem för att nå ut med sitt kristna budskap. Om han levt i dag hade naturligtvis bland annat hip hop varit något han använt sig av.

Sacred Apparel Clothing - 4 believers by believers - är ett kristet amerikanskt bolag som säljer kläder. Nu har de även startat skivetiketten YNJ Entertainment Deras tanke är att kläder och musik hör ihop, så de har börjat producera gratis mixtapes med hip hop för att sprida sitt...ja, jag är faktiskt lite osäker på vilket som kommer i första hand - klädförsäljningen eller det kristna budskapet. Å andra sidan gäller samma ekonomiska lagar för alla affärsdrivande företag, oavsett om de ägs av kristna, judar, muslimer eller vad de nu tror på; man måste sälja för att överleva. Och gratis musik som en del av marknadsföringen är ingen dålig idé.

Hos den svenska tidningen Ikon kan du gratis ladda ner We believe in Holy Hip Hop, en av YNJ Entertainments produktioner. Ett fullmatat album innehållande 18 spår med rapparen One Dose.
Vill du veta mer om honom kan du läsa denna intervju

Lyssna på introt och ytterligare ett spår från albumet We believe in Holy Hip Hop.

Kristna, muslimer och judar i gemensam bön

Igår, på Martin Luther King dagen, samlades cirka 100 kristna, judar och muslimer på Medborgarplatsen, Stockholm, i gemensam bön för bröder och systrar i Israel och Palestina och särskilt för människorna i Gaza.

Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift, skriver på sin blogg:

Vi bad till vår gemensamma Gud - till Gud bortom alla beteckningar, till Gud bortom alla religioner i glädje över vår egen religion och i full respekt för den andres.

Svarten, Blondinbella och Ali Esbati

Av en ren händelse råkade jag alldels nyss snubbla över en sajt som värderar bloggar i kronor räknat. Klart jag blev nyfiken. Hur värderingen går till hittade jag ingen förklaring till, men det finns så mycket annat som fungerar alldeles utmärkt utan att man någonsin får det förklart eller själv begriper hur det går till - så kanske det även var med detta.

Eftersom jag är en mycket seriös och kritiskt granskande person som vrider och vänder på all information och testar dess sannolikhet på olika sätt, så nöjde jag mig naturligtvis inte bara med att utan vidare acceptera resultatet av värderingen. Nej, jag kollade värderingen av min blogg i förhållande till andra bloggar för att kunna bedöma trovärdigheten av resultatet.

Enligt värderingen var min blogg värd 121 569 kronor. När jag testade Blondinbellas blogg blev värdet på den 289 773 kronor. Det är klart att jag blev besviken och lite sur, men jag bestämde mig slutligen för att acceptera värderingen som rättvis och strikt vetenskaplig. Det kan ju faktiskt vara så att Blondinbella har några fler besökare än jag och att just den faktorn väger tungt vid värderingen.

Dock blev jag åter lite fundersam och skeptisk när jag noterade att Esbatis kommentarer värderades till svindlande 2 341 238 kronor. Vad har den rödgardisten som både jag och Blondinbella saknar?

måndag 19 januari 2009

Tom Lehrer: The Elements song



Om folkbildarna på Utbildningsradion slog sig ihop med hjärnorna bakom tv-programmet Allsång på Skansen och sedan anlitade samma reklambyrå som Apoteket för att marknadsföra det nya projektet, då skulle förmodligen reklamfilmen komma att se ut ungefär som den här musikvideon.

Barack Obama - 44:e presidenten i USA

Teckning av Carlos Latuff

Text / Lyrics

lördag 17 januari 2009

Gerald Kaufman om Israels folkmord i Gaza



Sir Gerald Kaufman talar i brittiska parlamentet 15 januari 2009.

I was brought up as an orthodox Jew and a Zionist. On a shelf in our kitchen, there was a tin box for the Jewish National Fund, into which we put coins to help the pioneers building a Jewish presence in Palestine.

I first went to Israel in 1961 and I have been there since more times than I can count. I had family in Israel and have friends in Israel. One of them fought in the wars of 1956, 1967 and 1973 and was wounded in two of them. The tie clip that I am wearing is made from a campaign decoration awarded to him, which he presented to me.

I have known most of the Prime Ministers of Israel, starting with the founding Prime Minister David Ben-Gurion. Golda Meir was my friend, as was Yigal Allon, Deputy Prime Minister, who, as a general, won the Negev for Israel in the 1948 war of independence.

My parents came to Britain as refugees from Poland. Most of their families were subsequently murdered by the Nazis in the holocaust. My grandmother was ill in bed when the Nazis came to her home town of Staszow. A German soldier shot her dead in her bed.

My grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers in Gaza. The current Israeli Government ruthlessly and cynically exploit the continuing guilt among gentiles over the slaughter of Jews in the holocaust as justification for their murder of Palestinians. The implication is that Jewish lives are precious, but the lives of Palestinians do not count.

On Sky News a few days ago, the spokeswoman for the Israeli army, Major Leibovich, was asked about the Israeli killing of, at that time, 800 Palestinians—the total is now 1,000. She replied instantly that

"500 of them were militants."

That was the reply of a Nazi. I suppose that the Jews fighting for their lives in the Warsaw ghetto could have been dismissed as militants.

The Israeli Foreign Minister Tzipi Livni asserts that her Government will have no dealings with Hamas, because they are terrorists. Tzipi Livni's father was Eitan Livni, chief operations officer of the terrorist Irgun Zvai Leumi, who organised the blowing-up of the King David hotel in Jerusalem, in which 91 victims were killed, including four Jews.

Israel was born out of Jewish terrorism. Jewish terrorists hanged two British sergeants and booby-trapped their corpses. Irgun, together with the terrorist Stern gang, massacred 254 Palestinians in 1948 in the village of Deir Yassin. Today, the current Israeli Government indicate that they would be willing, in circumstances acceptable to them, to negotiate with the Palestinian President Abbas of Fatah. It is too late for that. They could have negotiated with Fatah's previous leader, Yasser Arafat, who was a friend of mine. Instead, they besieged him in a bunker in Ramallah, where I visited him. Because of the failings of Fatah since Arafat's death, Hamas won the Palestinian election in 2006. Hamas is a deeply nasty organisation, but it was democratically elected, and it is the only game in town. The boycotting of Hamas, including by our Government, has been a culpable error, from which dreadful consequences have followed.

The great Israeli Foreign Minister Abba Eban, with whom I campaigned for peace on many platforms, said:

"You make peace by talking to your enemies."

However many Palestinians the Israelis murder in Gaza, they cannot solve this existential problem by military means. Whenever and however the fighting ends, there will still be 1.5 million Palestinians in Gaza and 2.5 million more on the west bank. They are treated like dirt by the Israelis, with hundreds of road blocks and with the ghastly denizens of the illegal Jewish settlements harassing them as well. The time will come, not so long from now, when they will outnumber the Jewish population in Israel.

It is time for our Government to make clear to the Israeli Government that their conduct and policies are unacceptable, and to impose a total arms ban on Israel. It is time for peace, but real peace, not the solution by conquest which is the Israelis' real goal but which it is impossible for them to achieve. They are not simply war criminals; they are fools.

Israel kommer aldrig att segra


"Israel kommer aldrig att segra. De för en självmordspolitik. Den sionistiska staten kommer att falla. Frågan är när. Krig på krig på krig tills araberna och muslimerna enar sig och erbjuder motstånd. Israel kommer att fortsätta kriga tills de faller." Jan Myrdal

Weird Al Yankovic: Amish Paradise



Musikvideo med Weird Al Yankovic: Amish Paradise Text / Lyrics

Se även Weird Al Yankovic: Close, but no cigar

fredag 16 januari 2009

Mosaic - Nyheter från mellanöstern



Den amerikanska tv-kanalen Link TV har jag uppmärksammat flera gånger tidigare på bloggen Link TV visar måndag till fredag nyhetsprogrammet Mosaic som finns tillgängligt gratis på nätet.

Mosaic - World news from the Middle East innehåller ett urval av nyheter från tv-kanaler i mellanöstern och Afrika som ses av 280 miljoner tittare i 22 länder. Mosaic är översatt till engelska.

torsdag 15 januari 2009

Yusuf Islam sjunger för Gaza

Yusuf Islam har tillsammans med Klaus Voormann spelat in två av George Harrisons sånger, The Day the World Gets ‘Round och All Things Must Pass. Så snart mixningen är färdig kommer sångerna att ges ut och inkomsterna från försäljningen kommer att gå till barn och familjer i Gaza.

Läs mer på Yusufs hemsida

The Day the World Gets ‘Round

The day the world gets 'round
to understanding where it is,
Using all it's found,
to help each other, hand in hand

The day the world gets 'round
to understanding where it's gone
Losing so much ground
killing each other, hand in hand
Such foolishness in man
I want no part of their plan - OH NO

If you're the destructive kind
Now I'm working from day to day
As I don't want to be like you
I look for the pure of heart
And the ones that have made a start,

But Lord, there are just a few
who bow before you,
in silence they pray,

Oh how they pray for the day the
world gets 'round

Using all they've found
To help each other, hand in hand

The Day the World Gets ‘Round med George Harrison

Bye, George! Välkommen, Obama!



På tisdag lämnar George W Bush efter åtta år posten som USA:s president och Barack Obama tar över. Estradpoeten Heru, född i Ghana men sedan länge bosatt i USA, kom under fjolårets valrörelse ut med Barack Obama is Septimius Severus Några rader ur dikten:

All best friends are influential, and Barack Obama's best friend seems to be Israel
Even with glowing lights and make up, the ugly truth can never hide
A Black leader from South Africa recently went to Israel and said the treatment of Palestinians looks just like apartheid.

You've given the image that you're a very, very nice guy
and an oh so peaceful man
But I've read transcripts of your speeches,
And you want to bomb Iran
and you want to expand the war in Afghanistan
Man oh man
How will you explain to your daughters why Israel can have nuclear weapons, but Iran cannot,
How America can have Nuclear weapons, but Iran cannot,
Even South Africa under white rule could have nuclear weapons, but Iran cannot
Without using double standards, giving an answer, you cannot

En engelsk by om våren



Originaltitel: Springtime in an English village (6:49)

Jag har alltid varit intresserad av massproducerade bilder i alla former och speciellt bilder som har ett klart och entydigt syfte, till exempel att rösta på ett visst politiskt parti eller köpa en speciell produkt. Reklambranschen omsätter enorma summor och målgrupperna kartläggs noggrant. Reklamens utformning kan lära oss en del om tiden vi lever i och de rådande samhällsvärderingarna.

Att se gamla propagandafilmer med facit i handen kan också vara mycket lärorikt och i bästa fall bidrar det till att vi även ser dagens samhällsskildringar och nyhetsrapportering med mer kritiska ögon.

För några dagar sedan såg jag en äldre kortfilm som skildrade vårens ankomst till en liten by på den engelska landsbygden. Drygt ett par minuter in i filmen får vi se hur den urgamla seden att kröna en Majdrottning går till i byns skola. En efter en går eleverna fram till lärarinnan och viskar i hennes öra namnet på den de vill ska krönas. Jag blev riktigt förvånad när det visade sig att en mörkhyad liten tjej utsågs till drottning. När filmen spelades in för över 60 år sedan kan det kanppast ha tillhört vanligheterna att stöta på en tjej av afrikanskt ursprung på den engelska landsbygden.

Filmen gjordes 1944, mitt under brinnande krig, den spelades in och distribuerades av den regeringskontrollerade Colonial Film Unit. Vid andra världskrigets utbrott skapades enheterna Colonial Film och Crown Film som båda lydde under Informationsministeriet. Crown Film producerade i huvudsak filmer med anknytning till krigsmakten och Colonial Film tillkom för att sprida den engelska regeringens budskap i kolonierna. Tillsammans producerade de under krigsåren mellan 3000 till 5000 35mm filmer.

Med den kunskapen i bagaget blir det lättare att konstruera ett trovärdigt antagande om syftet med filmen. När filmen spelades in befann sig en stor del av den manliga befolkningen ute i kriget och kvinnorna arbetade i fabrikerna. Filmen har förmodligen producerats för att visas i kolonierna i Afrika och Västindien med syftet att locka arbetskraft till den idylliska engelska landsbygdens jordbruk. Den mörkhyade flickans funktion var att visa hur väl emottagna och uppskattade de skulle bli på kolonialmaktens hemmaplan.

Under allt det googlande och lustfyllda läsande jag ägnade mig åt för att få ihop den korta texten ovan hittade jag en mycket intressant artikel om filmindustrin i Ghana, mitt "andra hemland": Ghanaian Popular Cinema and the Magic in and of Film av Birgit Meyer.

onsdag 14 januari 2009

En handfull dollar - Om Kiva mikrolån



Följ ett Kiva mikrolån på 25 dollar från långivaren i London till låntagaren i byn Preak Tamao i Kambodja.

Läs om videon på Kiva.org blogg och besök organisationens hemsida

Klicka nedan vid "Etiketter" för fler bloggposter om Kiva.

tisdag 13 januari 2009

Jan Myrdal: Israel för en självmordspolitik

Författaren Mohamed Omar har efter Israels krig mot Gaza även börjat söka politiska svar på frågorna om vad som händer i världen i allmänhet och i mellanöstern i synnerhet.

Omar ringde därför upp Jan Myrdal för
att ställa sina frågor och Myrdals svar publicerades av Folket i Bild

Staten Israel byggdes med terror



Del 1 ur en dokumentär från History Channel.



Del 2 ur en dokumentär från History Channel.

Konflikten om Palestina har delvis sin grund i den uppdelning av Mellanöstern som England och Franrike kom överens om i första världskrigets slutskede i samband med att det Osmanska riket föll samman. England, som ville skydda båttrafiken genom Suezkanalen, tog då kontrollen över Palestina.

Under perioden 1922 fram till 1944–45 ökade den judiska befolkningen i Palestina från cirka 83 000 till fler än en halv miljon. Tre fjärdedelar av dessa var invandrade judar medan resten var en följd av naturlig folkökning.

Efter andra världskrigets slut föreslog FN att Palestina skulle delas i en judisk och en palestinsk stat med Jerusalem under internationell kontroll. Judarna godkände planen medan palestinierna avslog den. Trots palestiniernas och de omkringliggande arabstaternas protester godkände FN:s generalförsamling förslaget den 29 november 1948.

FN:s beslut var en stor seger för sionisterna som efter år av terror hade deklarerat grundandet av den judiska staten redan den 14 maj 1948. Se bild när Israels förste statsminister, David Ben-Gurion, utropar Israels grundande under ett stort fotografi av den moderna politiska sionismens fader, Theodor Herzl.

LiveStation - Al Jazeera inifrån Gaza

Ladda ner Livestation helt gratis och se massor av tv-kanaler på datorskärmen. I utbudet ingår Al Jazeera (English), den enda internationella tv-kanal som rapporterar inifrån Gaza. Du kan även följa Al Jazeeras nyhetsrapportering genom Al Jazeera English - Live Streams via deras YouTube-kanal och live-uppdaterade kortnyheter

måndag 12 januari 2009

Barn mot våldet i Gaza

Foto: Pelle Johansson/UNT

Elever och lärare vid friskolan Manar al-Houda i Uppsala genomförde i dag en manifestation på skolgården för barnen i Gaza. Över hälften av skolans 60 barn kommer från Gaza eller har släkt och familj där.

- De behöver få ur sig en del av den ångest de har, för ångest har de verkligen. Första skoldagarna var eleverna alldeles tysta och ville inte prata om det här, sade Kerstin Wignell, speciallärare, till Upsala Nya Tidning

söndag 11 januari 2009

Goda nyheter från Gaza

Rubriken är hämtad från Catrin Ormestads bloggpost i dagens Upsala Nya Tidning. Ormestad är mellanösternexpert och bosatt i Tel Aviv, Israel. Boken hon nämner heter Gaza - en kärlekshistoria och kom ut 2008.

Ur bloggposten:

Det känns som en sådan ödets ironi att det är den av bröderna som stöder Fatah som dödas under Israels offensiv mot Hamas, för alla palestinier säger samma sak: den stora förloraren i det här kriget är Fatah och de moderata krafterna, medan stödet för Hamas bara ökar, till och med på Västbanken.

Fatwa fördömer protester mot Israel

Stormuftin Abd al-Aziz Al al-Sheikh i Saudiarabien har utfärdat en fatwa med innebörden att protester mot Israels slakt i Gaza bara leder till oreda och förstörelse på jorden, skriver Rawia Morra på sin blogg

Stormuftin är den högste auktoriteten i Saudiarabien inom den riktning av islam som kallas wahhabism Läs gärna Mohamed Omars artikel om wahhabismen, Islamistisk sekt hjärntvättar barn (Svenska Dagbladet 2008-11-09).

fredag 9 januari 2009

Mohamed Omar: Jag är en radikal muslim

I dagens Expressen publicerades en artikel av Mohamed Omar med rubriken Gaza har gjort mig radikal Artikeln avslutas:

De muslimska länderna behöver enas i en federation eller union liknande EU eller USA. För att kunna försvara sina invånare mot kolonialism, exploatering och förtryck från Västvärlden. Därför ansluter jag mig till den världsvida islamistiska rörelsen och därför stöder jag nu Hamas, Hizbollah och Iran.

Jag är en radikal muslim. Och det säger jag med stolthet.


På sin blogg skriver Omar i dag:

Vad den muslimska världen behöver är en ny Khomeini som kan fånga upp och organisera de starka krafter som släppts lösa genom Israels massaker i Gaza.

Från värdekonservativ sufist till anhängare av Hamas, Hizbollah och ayatollah Khomeini. Vart ska det här sluta? Jag hänger helt enkelt inte med i Omars tankegångar och tvära kast. Jag ser fram emot hans utlovade artiklar där han i detalj lovat att förklara vad han menar med "radikal muslim".

We will not go down (Song for Gaza)



En sång av och med Michael Heart: We will not go down
(Song for Gaza)

torsdag 8 januari 2009

Kanouté spelade med Palestina-tröja



Frederic Kanouté är den främste målskytten i det spanska fotbollslaget Sevilla FC. När laget mötte Deportivo La Coruña visade Kanouté vid sitt 2-0 mål solidaritet med det palestinska folket genom att blotta en tröja med texten Palestina som han bar under klubbtröjan.

Läs även bloggposten Kanouté - stor även utanför planen

Protester mot SL-upphandling

Sveriges muslimska råd, Sveriges unga muslimer och det kristna biståndsorganet Diakonia protesterar mot att SL, Storstockholms lokaltrafik, kan vara på väg att teckna avtal med ett företag som har intressen på ockuperad mark i Östra Jerusalem, skriver tidningen Dagen

Veolia är ett internationellt företag med huvudkontor i Paris, men bedriver trafikverksamhet över i stort sett hela Sverige Företaget har också lämnat anbud på att driva Stockholm tunnelbana under de kommande åtta åren. Upphandlingen är i klassen 35 miljarder kronor och därmed förmodligen den största offentliga upphandlingen i Europa för tillfället.

Pressansvarig på SL avstår från att kommentera om Veolia är ett av de bolag som SL fortfarande förhandlar med. Beslut om vilket bolag som får kontraktet fattas av SL:s styrelse den 20 januari.

– SL har ett stort ansvar då man fattar beslut om vem som ska driva tunnelbanan. Som resenär ska man inte behöva känna obehag för att man måste resa med ett företag som deltar i folkrättsbrott, säger Joakim Wohlfeil Diakonias policyhandläggare för konflikt och rättvisa.

Namninsamling: Nej till Veolia som stödjer ockupationen i Palestina

Israels massaker i Gaza

Klicka på bilden för större format
Teckning av Carlos Latuff

Omkring 700 döda och 3000 skadade är det nuvarande resultatet av Israels massaker i Gaza. Enligt den norske läkaren Mads Gilbert, som befinner sig på sjukhuset al-Shifa i Gaza, utgörs 25 procent av de mördade av kvinnor och barn och 45 procent av de skadade utgörs av samma befolkningsgrupper.

onsdag 7 januari 2009

3 x Euskefeurat


Euskefeurats hemsida

Stockholm: Demonstration till stöd för Gaza


Fler demonstrationer runt om i landet

Följ utvecklingen i Gaza hos Al Jazeera English - Live Streams
via deras YouTube-kanal och live-uppdaterade kortnyheter

Dokumentärfilm om Palestina



John Pilger gjorde 1974 en dokumentärfilm med titeln Palestine is still the issue. Efter 28 år gjorde han ännu en film med samma titel, den kan ni se här ovan. Ni kan även ladda ner filmen

John Pilger är uppvuxen i Sydney, Australien och bosatt i London. Han har arbetat som journalist sedan 1958. Förutom flera brittiska och internationella priser som dokumentärfilmare och reporter har han två gånger utnämnts till Journalist of the Year, Storbritanniens förnämsta utmärkelse.

Drottning Rania om Gaza



Drottning Rania av Jordanien arbetar för UNICEF, FN:s barnfond, och medverkade 5 januari vid en presskonferens i Amman, huvudstad i Jordanien.

I sitt tal citerade hon Nelson Mandela från tiden för kampen mot Sydafrikas apartheidpolitik: "Vår frihet är ofullständig utan palestiniernas frihet." Hon fortsatte: "I dag säger jag; mänskligheten är inte fullständig utan palestiniernas frihet."

Läs hela talet

Besök drottning Ranias hemsida och hennes YouTube-kanal

Mohamed Omar: Den sista artikeln

Igår publicerade författaren Mohamed Omar ett inlägg på sin blogg med titeln Den sista artikeln Han skriver:

Det jag upplever dessa dagar är antagligen vad som brukar beskrivas
som en ”radikaliseringsprocess”.
Jag erkänner. Massakern i Gaza har
gjort mig till en radikal muslim.

tisdag 6 januari 2009

Gaza - Warszawa

Klicka på bilden för större format

Teckningen är gjord 2008 av den brasilianske satirtecknaren Carlos Latuff efter ett fotografi från gettot i Warszawa 1943.

Krigets helvete i Gaza



De norska läkarna Mads Gilbert och Erik Fosse arbetar på Shifa-sjukhuset i Gaza. Mads Gilbert, som arbetat i flera krigshärjade områden runt om i världen, sände igår följande SMS-meddelande:

De bombade den centrala grönsaksmarknaden i Gaza stad för
två timmar sedan. 80 skadades, 20 dödades. Alla kom till Shifasjukhuset. Hades! Vi vadar i död, blod och amputerade kroppsdelar. Här finns mängder av barn, också gravida kvinnor.
Jag har aldrig upplevt något så förfärande. Nu hör vi stridsvagnar. Berätta vidare, sänd vidare, ropa det vidare. Och GÖR NÅGOT!
GÖR MER! Vi lever i historieboken, nu, alla!

söndag 4 januari 2009

Drottning Rania vädjar om stöd för Gaza



Drottning Rania av Jordanien lade igår ut videon på sin YouTube-kanal Följ utvecklingen i Gaza hos Al Jazeera English - Live Streams via deras YouTube-kanal och live-uppdaterade kortnyheter

Demonstration mot Israels folkmord i Gaza



1200 demonstrerade i Uppsala mot Israels terrorbombning i Gaza.

Över tusen demonstrerade mot Israel Upsala Nya Tidning 2009-01-03

Demonstration mot Israel avslutades med gudstjänst Dagen 2009-01-04

Nedanstående flygbladstext spreds vid demonstrationen:

Demonstration och sorgegudstjänst
Stoppa folkmordet i Gaza, Palestina

Hittills, inräknat den åttonde dagen, har Israel genom sitt angrepp dödat ca 450, sårat mer än 2100 och demolerat hundratals hem förutom andra civila anläggningar. Israel håller 1,5 miljon palestinier instängda i Gazaremsan och har hållit 2,5 miljoner instängda inom murar på Västbanken under flera år, samt håller dessutom elvatusen palestinier i fängelse.

Ska européerna vänta till dess att även 6 miljoner palestinier dödas för att genom detta befria sig från sin skuldkänsla gentemot nazioffren? Skall européerna först därefter agera mot det som pågår i Palestina? Palestina där de judiska offren för nazismen själva eller deras barn och barnbarn numera begår folkmord mot den palestinska urbefolkningen. Men det var väl inte palestinierna utan européerna själva som orsakade judarnas lidande?

Våga i stället att säga nej till Israel och agera nu när Israel bryter mot folkrätten! Israels framgång bygger på ockupation, illegala bosättningar, folkfördrivning, jordstöld, instängning av palestinska områden inom murar, demolering av bostadshus, arresteringar utan brottsmisstanke, dödsstraff utan rättegångar, folkmord, hot med atomvapen och listan kan ändå göras längre.

Vi här i Sverige kan göra något.
Bryt alla kontakter med ockupationsmakten och dess institutioner!
Bojkotta israeliska varor!
Protestera på alla sätt mot det folkmord som nu pågår i Gaza!
Ring Israels ambassad i Stockholm och fördöm deras agerande!

Kräv av den svenska regeringen att den ska agera praktiskt genom att:

Via EU och FN verka för ett omedelbart stopp av folkmordet och hävande blockaden mot Gaza.

Tvinga Israel att följa samtliga FN-resolutioner, till exempel 181, 194, 242.

Kräv av den svenska regeringen att den ska sluta sälja vapen och vapentillbehör till Israel.

Bojkotta den israeliska ockupationsmakten till dess att ockupationen upphör, bosättningarna utryms, muren och väggspärrarna rivas och vidare till dess att de palestinska flyktingarna tillåts återvända.

Palestinska Folkets Förening.
Yttrandefrihetsgruppen.

lördag 3 januari 2009

Haram-polisen



Efter programserien Halal-TV och den intensiva debatt som pågick i media, på internet och andra ställen, så känner förmodligen de flesta numera till vad de arabiska orden halal och haram betyder.

Grabben som gjort videon om Haram-polisen är amerikan, han heter Baba Ali och driver bolaget Ummah Films där du kan se fler av hans videos. Du hittar dem även på YouTube och på hans blogg

För övrigt, så undrar jag om det är halal för norska muslimer att bo i den här kommunen

Guernica 3D



Guernica är en målning av Pablo Picasso från 1937. Målningen är ett minnesmärke över den lilla baskiska byn Guernica som den 26 april 1937 under spanska inbördeskriget förstördes av nazityskt bombflyg i de spanska fascisternas tjänst.

Målningen, som mäter 349 × 776 cm, är Picassos ojämförligt största och på många vis hans mest ambitiösa arbete. Den återfinns numera på Museo Nacional Reina Sofía i Spaniens huvudstad Madrid. Målningen gjordes till den spanska republikens paviljong vid världsutställningen i Paris 1937, där den visades första gången.

Texten är hämtad från Wikipedia

Det skvallrande hjärtat x 3

Det skvallrande hjärtat är en novell skriven av den amerikanske författaren och poeten Edgar Allan Poe Originaltiteln på novellen är The Tell-Tale Heart (hela novellen på engelska) och med det namnet publicerades den för första gången i James Russell Lowells tidskrift The Pioneer i januari 1843. Poe publicerade den i The Broadway Journal den 23 augusti 1845.

Det "skvallrande hjärtat" syftar på ett hjärta som huvudpersonen tycker sig höra slå, trots att personen i fråga är död. Det finns ett flertal tolkningar av novellen i bild, både som konst och film. Jag har valt ut tre videos i olika stilar.


Ted Parmelee - The Tell-Tale Heart (UPA... by merzboy

Animerad film från 1953 av Ted Parmelee.



Alberto Breccia gav 1974 ut en serietidning med novellen som grund, videon är en sammanställning av teckningarna. Som soundtrack används ett spår från Lou Reeds album The Raven (2003)



Spelfilm från 2006 av Jeremy Dylan Lanni Se även hans film Under there