tisdag 2 december 2008

Kvinnor om islam och koranen


Videoklipp från programserien Islam in America

Laleh Bakhtiar, som intervjuas i videon, har gjort en omdiskuterad översättning av koranen till engelska. Diskussionen har i huvudsak handlat om hennes tolkning av den kontroversiella formuleringen i sura 4, vers 34. I Mohammed Knut Bernströms svenska översättning lyder den:

MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].

Det är alltså den vers som sägs ge mannen rätt att slå en kvinna. Enligt Laleh Bakhtiar har det arabiska ordet daraba 25 olika betydelser, det kan användas både i betydelsen "slå" och "gå iväg". Bakhtiar har använt det senare uttrycket i sin korantolkning.

Ingrid Mattson, ordförande i USA:s största organisation för muslimer Islamic Society of North America har officiellt uttalat sitt stöd för Laleh Bakhtiars tolkning av koranen.

Läs en intervju med Laleh Bakhtiar och två andra muslimska kvinnor: Does the Qur'an tolerate domestic abuse?

Hemsida: The Sublime Quran

2 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är ju att man måste vara lärd inom arabiska, hadith och Koranen för att kunna göra en tolkning av vad Koranen säger i den Suran. Enligt konsensusen bland Shias och Sunnis är det så att man ska slå sin fru, som sista utväg, med en tandpetare (muswaq)

Rebecka sa...

Kloka ord Bahlool!

Man Kan inte bara ta koran citat på måfå och tolka dom själv. Islam är sååå mkt större än så. Man ska följa profetens - frid vare med honom- sunna. Profeten la ALDRIG en hand på sina fruar