onsdag 3 maj 2006

Teologisk matematik

Jag har vid ett par tidigare tillfällen skrivet om den senaste bibelöversättningens tolkning av Matteus 18:22. Enligt 1917 års bibelöversättning skall vi förlåta "Icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger." I den senaste översättningen står det att vi skall förlåta sjuttiosju gånger.

Det där har förbryllat mig något och jag har försökt få en förklaring. Mina mail till Svenska Bibelsällskapet har förblivit obesvarade och trots flera telefonsamtal har jag aldrig lyckats få tag på den/de som är ansvariga för översättningen.

I dag fick jag dock en kommentar från en anonym skribent (se bild ovan). Vore tacksam för ytterligare kommentarer. Står verkligen talet sjuttiosju för oändlighet och vart finner man stöd för detta påstående?

1 kommentar:

Philippe Öhlund sa...

Hej Svarten!

Du undrar hur många gånger vi ska förlåta -enligt Matteusevangeliet 18:22 - "sjuttio gånger sju gånger" eller bara "sjuttiosju gånger", som det står i Bibel 2000.

Enligt Romarbrevet 3:2 finns svaret i Guds orakel, dvs i Gamla Testamentet.

Rätt svar på din fråga blir följaktligen "sjuttio gånger sju gånger". Jag grundar svaret på Daniel 9:24 - 27.

Talet 490 (70 x 7) inrymmer alla andra profetiska tal som Bibeln innehåller. Det gläder därför mitt hjärta att du uppehållit dig vid just denna Bibelvers och grunnar på dess talmystik.

I Johannesevangeliet 17:17 - i Karl XII:s Bibel - slås det också fast om Guds ord att: "ditt tal är sanning".

70 x 7 = 490 och motsvarar:

1. 49 (7 x 7)
2. 434 (62 x 7)
3. 7 (3.5 + 3.5)
= Totalt 490, vilket är en symbolik för årtal och tidpunkten när Jesus återkommer för att döma oss enligt 2 Korintierbrevet 5:10.

För mer information om mystiken bakom talet 490 se: http://www.1260-1290-days-bible-prophecy.org/w-bible-prophecy-bible-numbers-ch-2d.htm

Att det lika gärna skulle kunna stå "sjuttiosju gånger" istället för "sjuttio gånger sju gånger" i Matteusevangeliet 18:22 är således helt felaktigt och förblindat när man inser att det Gamla Testamentet är ett orakel.

Den ansvarige för Bibelkommissionens översättning av denna Bibelvers finns inte med oss längre och det är därför du inte fått något svar. Hans förklaring till Matteusevangeliet 18:22 och talet sjuttiosju var att han i denna Bibelvers upplevde en skillnad jämfört med den föreslagna hämnden i 1 Mosebok 4:24.

Ingen generell förlåtelse är anbefalld i det Nya Testamentet, se t ex Lukasevangeliet 19:27 och Uppenbarelseboken 6:10.

Med vänlig hälsning

Philippe Öhlund
http://ohlundonline.blogspot.com