onsdag 7 maj 2008

Bredbandskollen

Att testa hastigheten på sin bredbandsuppkoppling har man kunnat göra även tidigare, men nu är det lättare och snabbare än någonsin. Bredbandskollen TPTEST finansieras och sköts rent administrativt av .SE som är en stiftelse med inriktning på att förbättra Sveriges internetinfrastruktur. Samarbetspartners är Post- och telestyrelsen och Konsumentverket.

Inga kommentarer: