fredag 9 maj 2008

Pingst - hänryckningens tid

Pingsten är hänryckningens tid. Uttrycket kommer från Esaias Tegnérs dikt Nattvardsbarnen som på versmåttet hexameter skildrar en konfirmation. Dikten gavs första gången ut 1820. Den mest kända utgåvan kom 1881 och innehåller 21 teckningar av Carl Larsson

Pingst, hänryckningens dag, var inne. Den landtliga kyrkan
stod hvitmenad i morgonens sken. På spiran af tornet,
prydd med en tupp af metall, vårsolens vänliga lågor
glänste som tungor af eld, dem apostlarna skådade fordom.
Klar var himlen och blå, och Maj med rosor i hatten

Läs hela dikten med Carl Larssons illustrationer.

1 kommentar:

Herta sa...

Pingsten är nyss förbi.För mej en av de viktigaste helgerna som kommer till oss mitt i sommarskrud. Tänk vad käre Esaias formulerade som skulle följa oss under lång tid. Allt gott!