söndag 9 augusti 2009

Harry Belafonte: Banana boat songHarry Belafonte besöker Mupparna och sjunger Banana boat song. Text / Lyrics

Alla bloggbesökare känner förmodlingen till den gamla jamaicanska folkvvisan Banana boat song, eller Day-O, som den också brukar kallas. Men har ni reflekterat över vad den egentligen handlar om?

Sången beskriver det hårda och farliga arbetet med att lasta bananer på båtarna. Eftersom arbetet var så tungt utfördes det på natten för att bananbärarna åtminstone skulle slippa jobba i den stekande solen. Det innebar även att bananerna inte exponerades för solen med risk för att vara övermogna vid framkomsten.

Med dålig belysning sprang bärarna på en smal landgång och bar stora, tunga bananklasar. Under sådana arbetsförhållanden är det lätt att förstå det ständiga upprepandet av frasen Daylight come
and he wan' go home
.

Tally man, som omnämns i sångtexten, var den man som räknade hur mycket var och en bar för att sedan kunna betala ut lön och sätta ett korrekt pris på lasten. Han var således, som Belafonte säger i videon, en mycket viktig person.

1 kommentar:

mariam sa...

haha va kul
klart ja vil vara med:) tack