lördag 29 oktober 2011

Hemmafrutrenden


För en tid sedan publicerade Familjeliv.se en undersökning (pdf) som genomförts bland hemsidans registrerade medlemmar. Under rubriken "Så tog vi fram rapporten" skriver de:

"Av 67 967 utskickade undersökningsformulär kom drygt 10 868 besvarade undersökningar tillbaka. De svar som kom från mammor boende i Sverige och med barn under 18 år lyftes fram ur den totala populationen. Kvar blev totalt 9 552 svarande."

I fjolårets rapport från Familjeliv.se uppgav sju av tio kvinnor att de skulle vilja vara hemma mer med sina barn. I årets rapport uppger närmare hälften att de gärna skulle vara hemmafruar om de hade möjlighet.

Tanja Bergkvists blog hittar ni många länkar till artiklar och tv-inslag om undersökningen. Tanja vill själv gärna bli hemmafru.

Inga kommentarer: