måndag 3 oktober 2011

Pizzakyrkor eller moskéer?


I St James' kyrka i Cheltenham, Storbritannien, ligger numera Zizzi Italiano Ristorante Vid altarplatsen finns en vedeldad pizzaugn.

I artikeln Dags att riva svenska kyrkor, SvD, skrev i går H B Hammar, etikkonsult och tidigare domprost i Skara, att

"Det omtalade kulturarvet skulle knappast bli mindre påtagligt om några hundra kyrkobyggnader togs ur bruk. Att stänga kyrkor och lägga dem i malpåse är drastiskt. Ett alternativ kan vara att kyrkorna säljs till privatpersoner för ombyggnad till bostäder, kanske förändras till kaféer eller pizzerior"

...eller varför inte moskéer?

Bloggaren Mikael Hakim skriver i Sälj ut kyrkorna till muslimerna:

"När den kristne patriarken Sofronius överlämnade Jerusalems nycklar till den muslimske kalifen Omar bjöd patriarken även in kalifen att be med honom inne i Den heliga gravens kyrka. Kalifen avböjde inbjudan av skälet att han inte ville att hans bön i kyrkan skulle symbolisera för framtida muslimer att kyrkor var egendom som muslimer skulle lägga beslag på. Istället valde Kalifen att be strax utanför kyrkan på den plats där profeten David en gång i tiden hade bett. På den platsen står idag Kalifen Omars moské, ett stenkast ifrån Den heliga gravens kyrka. Ett lysande exempel på den vördnad och respekt som muslimer har för kyrkobyggnader."

Inga kommentarer: