torsdag 27 december 2012

Glädjefylld islamisk konst

Foto: Cathie Rowand/The Journal Gazette

Uzma Mirza är född i Pakistan och uppväxt i USA och Kanada, där hon är verksam som arkitekt och konstnär. Just nu visas hennes utställning Ode to my architect: Harmony of an Islamic art på ett museum i Fort Wayne, Kanada. Utställningen består av ett antal akvareller på totalt närmare tio meters längd där Guds 99 namn med konstfullt utsmyckad arabisk kalligrafi som grund vävs samman med noterna till fjärde satsen, Till glädjen, ur Beethovens symfoni nr 9

- I grund och botten är mitt arbete i enlighet med Koranen, men det är inte något jag själv har skapat, det är baserat på historia och vetenskaplig lärdom, säger Mirza till The Journal Gazette

Mirza har även grundad välgörenhetsorganisationen Pen and Inkpot Foundation

Se fler av Mirzas målningar och läs en utförlig presentation av henne.

Inga kommentarer: