tisdag 20 juni 2006

Valaffisch 30-talet


Allmänna valmansförbundet, som gav ut affischen ovan, grundades den 17 oktober 1904. Avsikten var att skapa en riks- och kampanjorganisation för de högergrupper som redan fanns i riksdagens båda kammare.

Allmänna valmansförbundet var från början endast en gemensam kampanjorganisation, som riksdagspartierna formellt var fristående från men drev tillsammans. 1938 bytte Allmänna valmansförbundet namn till Högerns riksorganisation.

Inga kommentarer: