torsdag 28 december 2006

Världens första biograf

Världens första biograf öppnades i dag för 111 år sedan i Paris:

Lumière [lymj3:_r>, Auguste, 1862–1954, och Louis (1864–1948), franska uppfinnare, industrimän och filmpionjärer. Bröderna L. var söner till en tillverkare av fotografiskt material.

År 1894 konstruerade de en kombinerad filmkamera och projektor, Le Cinématographe, som delvis byggde på samma princip som Edisons Kinetoscope. Den patenterades i februari 1895 och 28 december inledde bröderna L. visningar av dukprojicerad film i världens första biograf, förlagd till en biljardsalong i Grand Café i Paris.

Visningarna tilldrog sig ett enormt intresse; bröderna L. började producera dokumentärfilm, först statiska avbildningar av vardagliga händelser, senare allt mer ovanliga och exotiska motiv. De experimenterade även med bredfilm, färgfilm för stillbild och stereoskopisk film.

Ur Nationalencyklopedin

Inga kommentarer: