tisdag 10 juli 2012

Vid profetens skägg

Av någon anledning började jag nu på morgonen fundera över uttrycket "vid profetens skägg". Svaret är bara en sökning bort, tänkte jag och skrev orden i sökrutan. Hamnade på denna sida där jag fick veta att SDS (Sydsvenska Dagbladet Snällposten grundad 1848, numera Sydsvenska Dagbladet) 1951 i nummer 125 på sidan 6 skrivit "Vid profetens skägg, sa araben (när han såg en skön kvinna)".

På samma webbsida stod det: "(svära) vid profetens skägg. SCHRODERUS Os. 2: 214 (1635)". Och vem var denne Schroderus? På en sida om svenska adelsvapen fick jag helt kort veta att "Ericus Benedicti Schroderus, född 1578; rektor i Nyköping 1604; egen boktryckare i Stockholm 1630-1645; förlade bl a Johannes Magnus Svenska historia; kungl translator och slottssekreterare; † 1647". Men informationen hos Riksarkivet var utförligare och riktigt intressant. Boktryckaren Schroderus' inflytande på fram för allt adelns och prästerskapets läsvanor var under en tid på 1600-talet betydande. Han hade fått ett bemyndigande att se till att "nyttiga böcker utkomma till undersåtarnas och särdeles ungdomens gagn". Trots att han inte fullt ut lyckades producera det antal böcker per år som han ålagts uppskattar Riksarkivet att han troligen stod för fler trycksidor än vad som under hela 1500-talet sammanlagt tryckts i Sverige. Genom sin omfattande bokutgivning, ofta översättningar från tyskan, fick Schroderus stor betydelse för utformningen av det svenska skriftspråket.

Schroderus' allra viktigaste utgåva anses vara Johannes Magnus' krönika, Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus (Historia om alla göternas och svearnas konungar), som han översatte och gav ut 1620:

Svea och Götha crönika hvaruthinnan beskrifves, icke allena the inrikis konungars lefverne och namnkunnige bedriffter vthan och the vthländske göthers loflighe regimente och store mandom, som the på många ortar vthöfver vijda verlden, och särdeles vthi Hispanien och Italien bedrifvit hafve"

Johannes Magnus var Sveriges siste reelle katolske ärkebiskop och äldre bror till Olaus Magnus, (ni vet, han med Historia om de nordiska folken, utgiven första gången 1555). I dedikationen i Johannes Magnus' krönika uppger Schroderus' att kungen uppmanat honom att utge boken för att stärka den svenska självkänslan och påvisa att svenskarnas historia var betydligt äldre än många påstått. Om han lyckades med det vet jag inte, men enligt denna sida tycks historieskrivningen i krönikan vara något tveksam - för att uttrycka sig försiktigt:

"Det mest berömda avsnittet i krönikan är framställningen av den äldsta tiden, där Johannes med stor fantasi, beläsenhet och retorisk skicklighet framför den götiska historiesynen. Enligt denna uppfattning skulle de gotiska folkstammarna - de som invaderade och erövrade det romerska riket - en gång i historiens gryning ha utvandrat från Sverige. Göticismens talesmän ansåg sig dessutom kunna fastställa att dessa goter/götar var ättlingar till Noas sonson Magog; got och Magog var enligt dem samma ord."

Just, ja, profetens skägg skulle det handla om. Jorå, jag fortsatte mina sökningar, denna gång på engelska. Första sidan jag hamnade på var denna Där fick jag veta att profeten Muhammed vid en tidpunkt hade haft 14 gråa skäggstrån i skägget och att de sedan tydligen blivit fler. Då drog jag en djup suck och bestämde mig för att skriva lite om Schroderus istället. Vilket jag nu gjort.

Inga kommentarer: