torsdag 25 oktober 2012

Dokumentär: Exorcism inom den katolska kyrkanExorcism inom den katolska kyrkan har fått ett nytt uppsving, under de senaste 20 åren har antalet präster som ägnar sig åt denna form av djävulsutdrivning ökat tiofalt i Italien. Enligt en representant för prästerskapet beror ökning på att den kristna tron har försvagats och vidskepligheten ökat. Han hävdar också att de omfattande pedofilskandalerna inom katolska kyrkan är djävulens verk. Exorcism utförs även av frilansande personer som inte är prästvigda.

Stockholms katolska stift skrev i ett pressmeddelande från november 2010:

Efterfrågan på exorcism ökar, vilket ökar behovet av exorcister. Efter andra Vatikankonciliet minskade efterfrågan, och många stift har inte haft någon exorcist, även om man är skyldig att ha en enligt den kanoniska lagen. Men nu har önskemålen om exorcism ökat, såväl i Europa som i andra delar av världen, vilket inte minst stiftet Roms chefsexorcist, fader Gabriele Amorth, sedan nästan 25 år vittnat om.

Inga kommentarer: