tisdag 21 maj 2013

Homa Arkani: Marilyn


Målning från utställningen Share me av den iranska konstnären Homa Arkani Hon säger:

"Mina målningar är inspirerade av den nuvarande generationen av iranska kvinnors identitetskris. Dagens iranska kvinnor pendlar mellan vardagens verklighet och fantasin. I dessa fria och glädjefyllda svängningar vidgas gränserna för skönhet och obscenitet och många har gradvis förvandlats till groteska karikatyrer."

Inga kommentarer: