onsdag 1 maj 2013

Socialistiska multimiljardärer i KinaSocialistiska miljardärer - finns det sådana? Ja, åtminstone om de får säga det själva. Kina har snabbt gått från ett icke-kapitalistiskt system till att bli ett av världens mest kapitalistiska länder. Startskotten kom efter att Deng Xiaoping i ett berömt tal på 70-talet hävdade att det inte spe­lade någon roll ifall katten är svart eller vit, så länge den fångar möss.

Den Honkongbaserade Hurun Report publicerade tidigare i år Hurun Global Rich List 2013 Bloggaren Jinge sammanfattar rapporten så här:

Världen kan glädja sig åt en ökning med 83 nya dollarmiljardärer (+6 %), dvs privatpersoner som äger minst motsvarande 6 500 000 000 kronor. Tillsammans hade dessa 1 453 dollarmiljardärer en förmögenhet på 5,5 biljoner dollar, dvs motsvarande 36 000 000 000 000 kronor. Detta är lika mycket som bruttonationalprodukten i Kina, där det bor minst 1 200 000 000 människor, och knappt 10 procent av BNP i världen/.../ Flest miljardärer, 409 st (28 %) fanns i USA följt av Kina med 317 st (22 %).

Inga kommentarer: