lördag 22 april 2006

Dendrofili


(av grekiskans dendron "träd" och philia "kärlek", "vänskap") är en ovanlig parafili som yttrar sig i sexuellattraktion till träd. Hos män kan detta ta sig uttryck i att man gnuggar könsorganet mot trädets bark.


Ur Wikipedia

Inga kommentarer: