fredag 13 februari 2009

Uppsala: Flytande restauranger i Fyrisån

Klicka på bilden för större format
Flytande tvättstuga strax norr om Islandsbron (vykort 1915)

I gårdagens Upsala Nya Tidning uppmärksammades en ansökan om byggnadslov för en provisorisk uteservering tvärs över Fyrisån i direkt anslutning till Nybron i centrala Uppsala. I tidningsartikeln beskivs den som "en större träbrygga med staket runt".

Under de senaste åren har det lagts ner massor av pengar och arbete på att snygga upp miljön runt Fyrisån. Bra tänkt och väl genomfört. Ett pietetsfullt genomfört arbete som bevarar den traditionstyngda kulturmiljön. Ska man döma av de mängder med människor som numera vistas efter ån under sommarhalvåret, är det många fler än jag som tycker det. En promenad efter Fyrisån är en stor upplevelse.

Det vore en smärre skandal om byggnadsnämnden tillåter att en uteservering bestående av träplankor på järnbalkar anläggs parallellt med den gamla anrika stenbron. En traditionslös konstruktion som vore en skamfläck för årummet och ett hån mot det förskönande arbete som tidigare lagts ner.

Men jag ska inte bara gnälla, utan också försöka vara lite konstruktiv. Själv har jag ett förslag som jag naturligtvis tycker
är betydligt bättre och som anknyter till årummets traditioner.

Ån har alltid haft en central roll i Uppsalas historia. Staden byggdes upp vid dess stränder. Under århundraden har ån använts för att tvätta i. När vallarna efter ån byggdes kunde invånarna inte längre komma åt att tvätta, då byggdes kommunala tvättstugor på pråmar. Vid bland annat Islandsbron och Nybron finns trapporna som ledde ner till tvättstugorna fortfarande kvar.

Bygg "tvättstugerestauranger" i Fyrisån. Två, tre flytande små året runt restauranger som konstruerades så att de sommartid kunde förvandlas till taklösa uteserveringar. Det skulle jag vilja ha.

Tradition och förnyelse med ansvar.

1 kommentar:

nitza sa...

Bjuder du på en sån där mörk sak som jag drack för dej härom kvällen då, en sån där med boll i.