söndag 22 april 2012

Succé för asptrapporna i FyrisånAsptrappans omlöp vid Kvarnfallet i Fyrisån, Uppsala.

Den 18 april 2008 invigdes asptrappan vid Islandsfallet i Fyrisån. Trappan lite längre norrut vid Kvarnfallet nedanför Domkyrkan blev färdig i december 2006. Syftet med trapporna är att Upplands landskapsfisk, den utrotningshotade aspen, skall ha möjlighet att ta sig förbi de två vattenfallen och återvända till sina gamla lekställen längre upp i ån.

Enligt Upsala Nya Tidning har trapporna blivit en succé. Totalt har 150 aspar med storlek över 20 centimeter registrerats under våren i fiskräknaren vid Islandsfallet och just nu simmar omkring 70 leksugna aspar runt i Fyrisån. De är yngel som kläckts i ån som blivit könsmogna och återvänder till sina födelseplaster för att föröka sig och säkra artens fortsatta existens.

Inga kommentarer: