måndag 27 februari 2012

Mark Fiore om USA:s drone-programLär dig allt om det amerikanska drone-programmet i Pakistan och andra lyckligt lottade länder runt om i världen. Se hur lycklig en ung bybo är över att CIA och den amerikanska krigsmakten beskyddar honom och bekämpar extremister.

Se fler av Mark Fiores animerade filmer på hans hemsida och YouTube-kanal

Inga kommentarer: