fredag 11 januari 2013

Dokumentär: Hip Hop Hijabis


Hip Hop Hijabis -Trailer from Faction Films Ltd.
Den danskfödda Mette Reitzel befinner sig nu i för-produktionsfasen med sin dokumentärfilm om de två brittiska rapparna i Poetic Pilgrimage Reitzel har följt tjejerna, som konverterade till islam 2005, under tre år och skriver i en artikel att hon strävat efter att få insikt i deras tankesätt och vardag för att kunna skingra några av de missuppfattningar som skapar så polariserade uppfattningar om islam och muslimer. Det gäller särskilt frågan om jämställdhet mellan könen, vilket var ett stort bekymmer för Sukina och Muneera när de ursprungligen kände sig dragna till religionen.

Reitzel anser att extremismen allt för länge har fått dominera den offentliga debatten om islam. Konflikter och tragedier ger helt enkelt bättre rubriker, men skapar också rädsla och hat. Hon påpekar att många välutbildade och frispråkiga muslimer anser att rättfärdigandet av kvinnohat och våld i islams namn är en grov feltolkning av deras religion, men deras röster blir sällan hörda.

Se även filmens Facebook-sida / Twitter och informationssidan för intresserade sponsorer

Inga kommentarer: