måndag 14 januari 2013

Om barnäktenskap

Våren 2011 hade jag ett inlägg om fotografen Stephanie Sinclairs dokumentation av barnäktenskap i olika delar av världen. Där finns även en länk till artikeln Child brides i National Geographic av Cynthia Gorney, som illustrerades med Sinclairs fotografier. I kväll råkade jag av en händelse hitta en video där dessa båda kvinnor presenterar sitt arbete att i ord och bild dokumentera barnäktenskap, en företeelse som har fler aspekter än ren mänsklig ondska.

Inga kommentarer: