torsdag 2 mars 2006

Okomfohemmaa Akua Oparebea

Under de första fem åren på 90-talet besökte jag flera gånger helgedomen Akonedi shrine i Larteh Kubease, som ligger i Akwapim regionen i Ghana. Helgedomens översteprästinna var Okomfohemmaa Akua Oparebea, Ghanas mest inflytelserike prästinna under flera decennier. Hon föddes 1900 och hennes föräldrar var av kunglig börd. Hon var översteprästinna vid Akonedi helgedomen från 1957, samma år som Ghana blev självständigt, fram till dess hon 1995 lämnade denna värld.

Fotot är taget tre dagar innan hon förenades med sina förfädrer. Jag och min dåvarade fru gjorde ett sista besök och hade med oss ett fotoalbum från en tidigare visit. Trots att Oparebea var påtagligt svag tittade hon intresserat igenom alla bilder. När hon var klar sade hon några ord till en närstående prästinna, som tydligen blev mycket förvånad. Hon i sin tur pratade med några andra prästinnor, alla såg lika förvånade ut och det uppstod en viss förvirring. Efter ett tag fick vi veta att Oparebea önskade utföra Den Stora Cermonien för mig och min fru.

Det hela inleddes med att vi fick tvätta oss i heligt vatten. Därefter följde dryckesoffer, böner och välsignelser. Oparebea var mycket svag och fick stödjas av andra prästinnor för att orka genomföra hela cermonien. Detta var med största sannolikhet sista gången hon utförde Den Stora Cermonien.

Ett kort utdrag ur den skrift som sammanställdes av Oparebeas familj till begravningen.

Nana Korantemaa Ayeboafo var en annan prästinna som vi träffade vid besöken på Akonedi helgedomen. Hon var från Philadelphia, USA, och hade genomgått sju års utbildning vid Akonedi. Under flera år därefter återvände hon för att delta i den stora årliga högtiden Odwira.

En intervju, börjar på sidan 8 (pdf), från 2003 med Nana Korantemaa Ayeboafo.

Inga kommentarer: