torsdag 17 maj 2012

"Hederskultur och Islam - sluta leka strutsar"


Nä, jag har ännu inte sett gårdagens Uppdrag granskning Det finns vissa yrkesgrupper som måste se till att Sverige även fungerar under kvällar och nätter, jag tillhör den kategorin. Inte tänker jag se programmet nu på morgonen heller, eftersom jag behöver min sömn för att orka med den kommande nattens arbetspass. Däremot har jag tagit några snabbtittar på kommentarerna på olika forum och även besökt den ledande islamofobiska bloggen, där antalet kommentarer endast en timme efter programmets slut hade passerat fem hundra. Många av kommentarerna var riktigt euforiska. Eller skadeglada, som det heter på ren svenska.

SVT:s hemsida tar några ministrar kraftfullt avstånd från "imamernas och familjerådgivarnas uttalanden". Även Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd (SMR), menar att flera av uttalandena är oacceptabla. Enligt ett twitter var endast en (1) av de smygfilmade officiell imam, men det har mindre betydelse i sammanhanget, även om rätt ska vara rätt. Någon muslim som uttalat sitt stöd för de kvinnofientliga uttalandena har jag inte stött på (men jag kan naturligtvis ha missat något i denna enorma flodvåg av kommentarer).

En muslimsk bloggare, SmurfBurkan, som är mycket tydlig i sina åsikter, publicerade inlägget Hederskultur och Islam - sluta leka strutsar innan programmet sändes. Jag citerar ett längre avsnitt, men rekommenderar er självklart att läsa hela hennes inlägg.

En annan aspekt av detta är bevarandet av "familjeangelägenheter" och att man inte ska sprida "familjeproblem", vilket då alltså skulle kunna skada kvinnans och följaktligen även familjens heder. Detta visas tydligt när kvinnor kommer med problem till olika auktoritetsfigurer inom den muslimska gemenskapen (imamer i moskén och så vidare) för att få stöd och hjälp med bland annat misshandel och våld i olika former eller andra former av förtryck. Någon som mig, som varit mer eller mindre aktiv inom detta område, märker väldigt tidigt att dessa män (för de är ju uteslutande män) är mycket motvilliga till att ta kvinnans parti eller att ledsaga henne vidare för att kunna skydda sig själv och sina barn från en våldsam och förtryckande man. Familjen har blivit den "heliga kon" i Islam så till den absurda grad att man hellre månar om "familjens" och mannens heder och den fasad man visar upp än att måna om de rättigheter som kvinnan har (enligt Islam!). Det absurda och motsägelsefulla i det hela är att samma typer av människor som porträtterar kvinnor som underlägsna och mindre fullkomliga än män helt plötsligt lägger ansvaret för familjens sammansättning på kvinnans axlar. Hon som för en stund sedan var intellektuellt och själsligt underlägsen mannen måste nu vara "tålmodig och vis" för att "ändra" på mannens sinneslag.

Inga kommentarer: