måndag 18 juni 2012

Förslag till moské i Östersund presenterasAtt det planerades ett bygge av en moské i Östersund uppmärksammade jag i februari förra året. Den skiss som då presenterades var också i hög grad just en skiss, men visst finns det tydliga likheter med den byggnad som nu tagits fram av arkitekten Lennart Köpsén på Frösön. Den största skillnaden är den 18 meter höga "minareten", som åtminstone i mina ögon för tankarna till en enkel och stiliserad klockstapel, som den vid kapellet i Västra Arådalen i Jämtland (se bild till vänster). De tidigare idéerna om limträ, väggar med fjällpanel och spåntak på kupolen tycks också finnas kvar. Och den ständigt återkommande frågan: Hur ska moskébygget finansieras? Kholod Mahmood, ordförande i islamiska föreningen i Östersund, har tidigare uttryckt en förhoppning om att de jämtländska muslimerna själva kan bekosta bygget.

Se även Moské i Östersund – ett steg närmare, Länstidningen

Inga kommentarer: