fredag 2 oktober 2009

Guinness is good for youAgainst Me! - Pints of Guinness make you strong (Text / Lyrics)

"En pint Guiness om dagen kan vara bra för din hälsa, visar en studie från universitetet i Wisconsin, USA. Forskare menar att den svarta dryckens antioxiodanter motverkar bildandet av blodproppar", skriver Svenska Dagbladet i artikeln Guinness bra för hälsan

Inga kommentarer: