fredag 10 september 2010

Att bränna Koranen (2)

Jag har en plan, precis som Sickan i Jönssonligan. Det vill säga, kanske inte helt lysande och möjlig att genomföra. Men ändock.

Den senaste tiden har en omdömeslös pastor för en liten kristen församling på den amerikanska landsbygden fått enormt stor uppmärksamhet i massmedia världen över. Om man googlar på burn koran på Google News får man över 10 000 träffar. I gårdagens SVT Aktuellt ägnades över en tredjedel av sändningen åt pastorn som hotar med att bränna exemplar av Koranen för att, som han uttrycker det, hedra offren för terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 2001.

Koranen är muslimernas heligaste skrift och anses vara Guds ord. De flesta muslimer behandlar papperskopior av Koranen med vördnad och respekt, bland annat skall rituell tvagning utföras innan de läser den. I Koranen 56:75-80 står det skrivet:

Jag kallar de stegvis uppenbarade avsnitten av Koranen att vittna - detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! - att detta är en framställning som måste hållas högt i ära, [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de rena skall röra, en uppenbarelse från världarnas Herre!

Även trasiga och utslitna exemplar av Koranen skall behandlas med vördnad och kan inte hanteras som vanliga sopor eller returpapper. Den kan dock grävas ner i marken eller - just det! - brännas.

Förstår ni vart jag vill komma?

Alltså. Muslimer kan ta sina utrangerade exemplar av Koranen och samlas på olika platser runtom i världen för att bränna dem och samtidigt fördöma de personer som kidnappat deras religion och i dess namn dödar oskyldiga människor. Det vore en värdig manifestation för att hedra terrorns offer. Vem skulle då bry sig om en förvirrad och fanatisk pastor på en leråker någonstans i Amerika?

Redigerat:

Florida pastor cancels plans to burn Qur'an Guardian

Inga kommentarer: