fredag 27 maj 2011

Ahmed Moustafa seglar mot det gudomliga

Foto: Henna Malik

Den egyptiske konstnären Ahmed Moustafa förenar i sina målningar inre upplevelser med upplevelser av den yttre verkligheten. Med en blandning av klassiska europeiska målningstekniker och islamisk kalligrafi skapar han en länk mellan  islamisk och europeisk kultur.

Senaste numret av den brittiska tidskriften Emel innehåller sex sidor om konstnären Ahmed Moustafa. I deras nätupplaga visas några av hans målningar och ni kan läsa ett längre utdrag ur artikel Sailing towards the Divine

Inga kommentarer: