söndag 22 maj 2011

Domedagen uppskjuten - tillsvidareFör er som inte själva redan upptäckt det eller tvivlar på era egna iakttagelser, kan jag meddela att för närvarande tyder allt på att domedagen är uppskjuten på obestämd framtid.

-----------------------------

Talet om tidens slut

När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?”

Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er.

Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra.

Allt detta är början på födslovärkarna.

Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull.

Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra.

Många falska profeter skall framträda och bedra många.

Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.

Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

(Ur Bibeln, Matteus 24:3-14)

-----------------------------

Falska profeter   


- Vad är värre än en varg i fårakläder?
- En varg i herdekläder.

Inga kommentarer: