måndag 24 maj 2010

Guillou, Vilks och knäppgökarna

Han (Vilks) har systematiskt gett sig på de mest lättkränkta, och de lättaste att kränka, en liten minoritet av hysteriker, knäppgökar och arbetslösa tonårsligister som återfinns bland den dryga halva miljonen invandrare eller svartskallar som såväl sverigedemokrater som liberala kulturskribenter slentrianmässigt buntar samman under beteckningen "muslimer", skriver Jan Guillou i Vilks ger sig på de lättkränkta knäppgökarna Aftonbladet

Inga kommentarer: