torsdag 17 juni 2010

Dagens hadith

Det berättas och beläggs av Abu Sa'id att Allahs budbärare (frid vare med honom) sa: På domedagen kommer det att finnas en flagga fäst bakom skinkorna på varje person som gjort sig skyldig till brott mot tron.

Källa: Sahih Muslim (Bok 019, nummer 4309)

Wikipedia om hadith

Inga kommentarer: