måndag 7 juni 2010

Påven om Israels ockupation

Påven Benedictus XVI besökte under helgen Cypern för att förbereda ett möte i oktober med kristna biskopar från mellanöstern. Mötet ska behandla de kristnas situation i mellanöstern.

I samband med påvens besök offentliggjorde Vatikanen ett 46-sidigt dokument där Israels ockupation av palestinskt territorium sades hämma den fria rörligheten och ekonomin, samt det religiösa livet, eftersom besök vid heliga platser var beroende av militära tillstånd. Det beklagades också att vissa kristna fundamentalister använder bibliska texter för att rättfärdiga Israels ockupation.

I dokumentet sägs även att uppkomsten av politisk islam i arabiska, turkiska och iranska samhällen helt klart är ett hot mot alla, såväl kristna som muslimer. Att sudda ut gränsen mellan religion och politik i muslimska länder innebär ofta att försätta kristna i den otrygga situationen att betraktas som icke-medborgare, trots att de varit medborgare i sina länder långt före uppkomsten av islam.

Vid besöket höll påven en mässa och träffade muslimska ledare.

Källa: Associated Press

Inga kommentarer: