måndag 8 november 2010

Om begreppet "inlänning"


Jag minns inte hur det började i dag, men ordet "inlänning" dök upp i huvudet igen. Som jag skrev i fredags så trodde jag länge att ordet var en nykonstruktion av Fazeela Selberg Zaib Men så var alltså inte fallet. Hör när Fazeela berättar om begreppet inlänning i P1 Morgon

I Mattias Gardells bok Islamofobi förekommer, enligt honom, ordet inlänning i myndighetsdokumentet Om försmädelse mot GUD från 1734. I en fotnot skriver han att ordet då redan var ett vedertaget begrepp. Må så vara, jag har inte tillgång till det citerade originalet och kan inte kolla det. Det Gardell benämner "myndighetsdokument" är i detta fall Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734.  Texten Gardell syftar på, Om försmädelse mot GUD, och affall ifrån then rena ewangeliska läran,  hittade jag på nätet. Där står:

"§4 Utsprider inländsk eller fremmande man wilfarande lärosats, och, efter warning, thermed ej afstår; warde och then förwist Riket."

No big deal. Men kul att småjäklas lite med en professor - som säkert kan visa att han likt förbaskat har rätt och jag fel.

Begreppet inlänning dyker upp i Sveriges Rikes lag vid andra tillfällen. Till exempel i Ärvdabalk (1958:637):

"3§ Utländsk medborgare må lika med svensk taga arv här i riket. Är i annan stat svensk medborgare icke likställd med inlänning i fråga om rätten att taga arv, eller måste han där vidkännas större avdrag än denne, äger Regeringen förordna att motsvarande inskränkning skall gälla för den statens medborgare här i riket."

I ett dokument från Riksbanken ges en definition av inlänning. Vilket år dokumentet kom ut vet jag inte, men så himla gammalt tycks det inte vara. Definitionen är kort och koncis:

"Med inlänning avses fysisk/juridisk person med svensk adress."

Sista ordet om inlänning i detta inlägg får gå till Gud. I äldre utgåvor av Bibeln används begreppet vid flera tillfällen. I en bibelutgåva från 1812 kan vi läsa i Tredje Moseboken, 24:22:

"Samma rätt stal wara ibland eder, så för utlänningen som för inlänningen; ty jag är Herren eder Gud."

I den senaste bibelöversättningen lyder samma vers:

"En och samma lag gäller för er alla, för invandraren som för den infödde, ty jag är Herren, er Gud."

3 kommentarer:

Habiba sa...

Nämen (!). Detta måste jag visa syrran bums. Lite häftigt :D trodde verkligen att hon var först att använda begreppet. Är jättesugen på att läsa boken iaf!

Fazeela Selberg Zaib sa...

Inlänning är en gammal juridisk term, helt korrekt, och det visste jag redan. Men, så vitt jag vet, är det ingen som använt ordet så som jag gör det. Det är väl skillnaden antar jag. Så du var inte alls helt fel ute :)

Svarten sa...

Fazeela

Att du visste det förstod jag - allt annat vore otänkbart. Men att jag, och många med mig, var helt okunniga om dess historia och användning måste jag bidraga till en förändring av.