fredag 11 december 2009

Fasta eller frossa?

Julfastan, eller adventfastan som den också kallas, är en gammal kristen tradition som tycks vara på väg tillbaka. Redan år 480 bestämde biskopen Perpetuus av Tours att fastan skulle påbörjas på Mårtensdagen, det vill säga 11 november, och pågå fram till julaftonen. Detta ändrades senare efter dekret från Rom som tyckte det kunde vara nog med fyra veckor. Hos Wikipedia finns uppgifter att julfastans ingång på medeltiden började på Luciadagen och inleddes med slaktandet av julgrisen och ett festande natten lång.

Att hitta några exakta regler för den kristna julfastans utformande
i dag tycks inte vara möjligt. I Kyrkpressen skrev en bloggare den
26 november att fastan började "inkommande måndag", dagen efter 1 advent, och varade fram till julaftonen. I en kommentar undras det över om även julaftonen är en fastedag.

I bibeln ger i alla fall Jesaja (58:5-7) tydliga direktiv om vilken anda som skall råda under fastan:

Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig,
hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska?
Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren?
Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!

1 kommentar:

Mikaela H B sa...

Det var en bra fasta. Hoppas fler och fler följer det.