torsdag 3 november 2011

Uppsala - snart Sveriges fjärde storstadEnligt Sveriges kommuner och Landstings officiella definition måste en kommun ha minst 200 000 invånare för att få kallas storstad. Uppsala närmar sig med stora steg den magiska gränsen.

I februari kontakta jag kommunen och frågade om det planerades några festligheter med anledning av storstadsstatusen, kommunens statistikansvarige svarade att "det finns en stor osäkerhet huruvida vi passerar 200 000 invånare redan innevarande år". Nu fattas det bara cirka 100 personer innan 200 000-strecket har nåtts och det planeras att firandet skall äga rum den 1 advent.

Inga kommentarer: