söndag 5 april 2009

Svartens koranskola: Allmosan

Allmosan (zakat) är den tredje av islams fem grundpelare. Varje god muslim förväntas betala zakat, en obligatorisk allmoseskatt som grundar sig på en persons tillgångar. Den fördelas till speciella grupper vid olika tidpunkter och följer vissa regler, till exempel skall en affärsinnehavare betala 2,5 procent i allmoseskatt baserat på värdet av det som säljs i affären.

Allmoseskatten omnämns på flera ställen i koranen I kapitel 2:177 står det att zakat skall betalas till "anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri".

Inga kommentarer: