onsdag 1 december 2010

Koranens reformistiska nykterhetspolitik

KV Zetterstén skriver i inledningen till sin översättning av koranen från 1917 att koranverserna som uppenbarades blev alltmer rigorösa när det gällde alkoholdrycker. Det börjar riktigt liberalt med [16:67]:

Och ur frukterna av dadelpalmen och vinrankan utvinner ni både vin och hälsosam näring; i detta ligger helt visst ett budskap till dem som använder sitt förstånd.

I [4:43] dyker det upp lite restriktioner runt alkoholbruk:

TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger.

I [2:219] talas det fortfarande om alkoholens goda egenskaper:

DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: "Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge.

Men i [5:90] och [5:91] är det slut på daltandet med rusdrycker:

TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer.

Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra [med allt detta]?


Jag har tidigare nämnt i en kommentar på bloggen att koranens stegvisa förändring av inställningen till bruket av alkohol är klassisk reformistisk nykterhetspolitik. I dag hittade jag en hadith av Sahih Bukhari, volym 6, bok 61, nummer 515, där även profeten Muhammeds hustru Aisha tycks vara inne på samma tankegångar som mig. Det känns bra att få medhåll från en auktoriserad källa:

Berättad av Yusuf bin Mahk:

Medan jag var med Aisha, Moder till de troende, kom en person från Irak (...) Han sa, "O, Moder för de troende! Visa mig (en kopia av) din Koran". Hon sa, "Varför?" Han sa, "För att sammanställa och ordna Koranen enligt den, för människor reciterar den med sura i fel ordning." Aisha sa, "Vad spelar det för roll vilken del av den du läser först? (Du ska veta) att det första som uppenbarades var en sura från Al-Mufassal, och där nämndes Paradiset och Elden. När folket omfamnade Islam, var de verser om lagliga och olagliga saker som uppenbarades. Om de första som visades varit: "Drick inte alkoholhaltiga drycker" skulle människorna ha sagt, "Vi kommer aldrig att lämna alkoholdryckerna".

3 kommentarer:

Bahlool sa...

Vinäger är inte förbjuden..det är det som muslimer menar är hälsosamt och ändå alkoholhaltigt
[Shakir 16:67] And of the fruits of the palms and the grapes-- you obtain from them intoxication and goodly provision; most surely there is a sign in this for a people who ponder.
[Yusufali 16:67] And from the fruit of the date-palm and the vine, ye get out wholesome drink and food: behold, in this also is a sign for those who are wise.
[Pooya/Ali Commentary 16:67]
Aqa Mahdi Puya say:

There are wholesome drinks and food that can be had from the date-palm and the grapes, such as vinegar and other non-intoxicating drinks. If sakar is taken in the sense of fermented intoxicating drinks, even then this verse does not affect the prohibition.

Inte allt handlar om alkohol..

[Shakir 4:43] O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath-- unless (you are) travelling on the road-- until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.
[Yusufali 4:43] O ye who believe! Approach not prayers with a mind befogged, until ye can understand all that ye say,- nor in a state of ceremonial impurity (Except when travelling on the road), until after washing your whole body. If ye are ill, or on a journey, or one of you cometh from offices of nature, or ye have been in contact with women, and ye find no water, then take for yourselves clean sand or earth, and rub therewith your faces and hands. For Allah doth blot out sins and forgive again and again.
[Pooya/Ali Commentary 4:43] Sukara may mean the state of intoxication, or, according to Imam Muhammad bin Ali al-Baqir, slumber and sleepiness.

Junuban means the state of seminal pollution- after the emission of semen, either in waking or in sleep. A total ablution or bathing is obligatory before praying the salat. Physical cleanliness, in Islam, is a sine qua non for moral and spiritual purification. If water is unobtainable (or injurious to health) tayammum should be performed.

(For method of performing tayammum please refer to books on fiqh.)

Bahlool sa...

[Shakir 4:43] O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath-- unless (you are) travelling on the road-- until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.
[Yusufali 4:43] O ye who believe! Approach not prayers with a mind befogged, until ye can understand all that ye say,- nor in a state of ceremonial impurity (Except when travelling on the road), until after washing your whole body. If ye are ill, or on a journey, or one of you cometh from offices of nature, or ye have been in contact with women, and ye find no water, then take for yourselves clean sand or earth, and rub therewith your faces and hands. For Allah doth blot out sins and forgive again and again.
[Pooya/Ali Commentary 4:43] Sukara may mean the state of intoxication, or, according to Imam Muhammad bin Ali al-Baqir, slumber and sleepiness.

Junuban means the state of seminal pollution- after the emission of semen, either in waking or in sleep. A total ablution or bathing is obligatory before praying the salat. Physical cleanliness, in Islam, is a sine qua non for moral and spiritual purification. If water is unobtainable (or injurious to health) tayammum should be performed.

(For method of performing tayammum please refer to books on fiqh.)

Bahlool sa...

Vinäger är inte haram..

Shakir 16:67] And of the fruits of the palms and the grapes-- you obtain from them intoxication and goodly provision; most surely there is a sign in this for a people who ponder.
[Yusufali 16:67] And from the fruit of the date-palm and the vine, ye get out wholesome drink and food: behold, in this also is a sign for those who are wise.
[Pooya/Ali Commentary 16:67]
Aqa Mahdi Puya say:

There are wholesome drinks and food that can be had from the date-palm and the grapes, such as vinegar and other non-intoxicating drinks. If sakar is taken in the sense of fermented intoxicating drinks, even then this verse does not affect the prohibition.