tisdag 12 oktober 2010

Karen Armstrong om religionernas kärnaKaren Armstrongs tal när hon 2008 tilldelades TED Prize

Karen Armstrong förtjänar betydligt mer uppmärksamhet på bloggen än bara en video och några få rader och länkar. Dock, min tid är knapp just nu, men jag vill i alla fall dela med mig av denna video som jag nyss tittade på. Armstrong citerar i sitt tal vad en berömd rabbin, Hillel, svarade när han ombads ge en kort sammanfattning av judendomens heliga skrift Torah Hillel sade: "Det som är förhatligt för dig, ska du inte göra mot din nästa. Det är Torah. Resten är kommentarer." Det kärleksbudskapet finns i alla de stora världsreligionerna, enligt Armstrong, och bör tjäna som vår ledstjärna i livet.

I slutet av videon talar Armstrong om organisationen Charter of Compassion, som bildades i november 2009.

Böcker av Karen Armstrong

Inga kommentarer: