tisdag 5 oktober 2010

Yusuf Islam om KoranenMohammed Knut Bernström (1919 - 2009) kommenterar videons avslutande vers, Koranen 2:62:

I passagen ovan framställs en grundläggande trossats i Islam som Koranen på flera ställen återkommer till. Med en vidsynthet som saknar motstycke i andra trossystem uppställs här endast tre "frälsningskrav": (den sanna) tron på Gud, tron på Domens dag och ett rättskaffens liv.

Inga kommentarer: