tisdag 19 oktober 2010

Hur mycket kan en kamel bära?

Foto av Kaba från 1909 1880

Jag har ägnat några timmar under förmiddagen åt mitt senaste "projekt", som jag så pretentiöst kallar det. Det handlar om "den heliga mattan", som egentligen borde benämnas "det heliga draperiet", som täcker Kaba i moskén Al-Masjid al-Harām i Mecka under hajj, muslimernas pilgrimsfärd

Draperiet har sedan 1200-talet tillverkats i Egypten och burits i en palankin från Kairo till Mecka av en kamel. Mina efterforskningar har visat att den palankin som användes i början av 1900-talet vägde 14 egyptiska kantar, vilket motsvarar omkring 630 kilo. Till detta skall alltså läggas vikten av det gigantiska heliga draperiet som sägs ligga inuti palankinen. När jag lät Google ställa frågan "How much can a camel carry?" fick jag svaret att den kan bära bördor på upp till 450 kilo, men att den vanligtvis bär omkring 150 kilo.

Det tycks således vara något som inte stämmer i återgivandet av denna månghundraåriga tradition att låta en kamel bära Kabans heliga draperi från Kairo till Mecca.

2 kommentarer:

jinan sa...

på bilden står det att den är från 1880

Svarten sa...

Jinan

Ja, nu ser jag det. Inom parantesen.