söndag 8 augusti 2010

Låt mig visa hur min tro inspirerar migKortfilmen Let me show you how my faith inspires me av muslimen Tariq Chowdhury var ett av de bidrag som prisbelönades av Tony Blair faith foundation vid en internationell filmtävling för ungdomar 18-25 år. I sitt tacktal sa Tariq Chowdhury:

Jag känner mig stolt över att ha företrätt min tro på ett positivt sätt. Min film speglar skönheten i London och de många olika religionerna bland de människor som bor i staden. Jag ser fram emot att bygga mer positiva relationer mellan religioner och förhoppningsvis hjälpa till att bygga ett mer sammanhållet samhälle, där vi kan ha en ömsesidig förståelse som bygger på våra olikheter som gör oss alla unika och mänskliga.

Personligen tror jag det finns flera stigar till bergets topp och återvänder ofta till Koranen 2:62:

De som tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna - ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv - skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.

Översättningen är från Mohammed Knut Bernströms tolkning Koranens budskap. I sin kommentar till versen skriver Bernström:

I passagen ovan framställs en grundläggande trossats i Islam som Koranen på flera ställen återkommer till. Med en vidsynthet som saknar motstycke i andra trossystem uppställs här endast tre "frälsningskrav": (den sanna) tron på Gud, tron på Domens dag och ett rättskaffens liv.

Inga kommentarer: