fredag 25 mars 2011

"Jag kommer alltid vara en rasist"

Ibland får jag kommentarer från läsare som undrar hur jag kan ha med den ena eller andra bloggen på länklistan Muslimer som bloggar med tanke på de åsikter bloggaren uttrycker. Min ståndpunkt är att alla på listan som håller sig inom lagens gränser ska få komma till tals, oavsett om jag personligen delar deras åsikter eller inte.

Personen som uttalar sig i denna video finns med på länklistan. Min första reaktion när jag såg videon var att omedelbart plocka bort hennes blogg, eftersom jag anser videon vara ett brott mot "Lagen om hets mot folkgrupp" enligt brottsbalken 16 kap 8 §:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).


Men jag tänkte ett varv till. Jag tänker inte agera som självutnämnd domstol. Så länge inte någon är dömd för ett brott skall personen betraktas som oskyldig. Hennes blogg finns därför kvar på länklistan - tills vidare.

3 kommentarer:

Rahma sa...

Jag hoppas bara att hon inser att det inte är möjligt att hata en hel folkgrupp för de som sker i Israel just nu. Ja, det de gör mot Palestinierna är helt oacceptabelt men det är just det vi bör reagera på, den Israeliska staten inte ALLA judar. Det finns t.ex etiopiska judar som inte har något med Israel att göra. Det är som folk säger till oss muslimer. de säger att de hatar alla muslimer för att det till exempel hatar det Saudiska styret och det är ju helt fel. Muslimer bor över hela världen och de flesta har inte starka band till Saudi, samma med judarna.

Anonym sa...

Ett ord: ignorans.

Anonym sa...

Det dummaste jag hört på bra länge och ändå har jag en blogg som ställvis får besök av de dummaste som levt. Några tankar:

Vet denna person att det där med att göra en nasse-Kissie redan har provats och det gick inte så bra för henne? Uppmärksamhet genom att bete sig illa är inget man kan hedra sig för.

Vet denna person om att det har funnits och det finns judar som gör och gjort mer för mänskligheten, särskilt muslimer, än vad de flesta människor inkl muslimer ens kan drömma om?

Vet denna person att med sådant beteende så sviker hon Guds ord och profetens tradition?

Anser denna person att det som var god nog för profeten inte duger för henne? Som att sluta band, sluta avtal, äta hemma hos, besöka i vänskap när de har varit sjuka?

En undrande och veckotrött Banana