måndag 3 januari 2011

De sista att träda in i Paradiset


Det sägs att profeten Muhammed hade humor, men att han sällan skrattade, oftast bara log. I hadithen nedan, Sahih Muslim,  bok 1, nummer 359, får sig Muhammed i alla fall ett gott skratt. Berättelsen återfinns i olika variationer i flera hadither, bland annat i Sahih Muslim,  bok 1, nummer 361

En mening hade jag svårt att översätta till bra svenska, så den fick stå kvar på engelska. Ni får gärna komma med förslag till en vettig översättning. I en annan hadith uttrycks det på följande sätt: "All this is granted to you and a similar amount besides." Abu Sahd said, "I heard him saying, 'That is for you and ten times more the like of it."

Abdullah b. Mas'ud rapporterade att Allahs budbärare (frid vare med honom) sade: Jag vet att de sista av invånarna i Elden tas ur den, och blir de sista  invånarna att träda in i Paradiset. En man kommer krypande ur elden. Då kommer Allah, den välsignade och upphöjde, att säga till honom: Gå och träd in i Paradiset. När han kommer dit förefaller det honom som om det vore fullt. Han går tillbaka och säger: Herre! Jag fann att det var fullt. Allah, den välsignade och upphöjde, säger till honom: Gå och träd in i Paradiset. Han uppfattar det som om det vore fullt. Han återvänder och säger: Herre! Jag fann att det var fullt. Allah säger till honom: Gå och träd in i Paradiset, for there is for you the like of the world and ten times like it, or for you is ten times the like of this world. Han (berättaren) sade. Han (mannen) säger: Gör Du narr av mig eller skrattar Du åt mig? Men Du är väl kungen? Han (berättaren) sade: Jag såg Allahs budbärare skratta tills hans framtänder var synliga. Och det är sagt: Dessa skall vara invånarna på den lägsta nivån i Paradiset.

Muhammed fick sig således ett riktigt gott skratt tack vare de lägst rankade i Paradiset. Men Allah skrattar väl inte åt sånt? Eller? Hadithen Sahih Bukhari, volym 1, bok 12, nummer 770 handlar också om de sista som träder in i Paradiset. Nedan finns ett kort citat ur denna relativt långa hadith.

Det finns riktningar inom islam som rekommenderar att "icke lärda" inte läser den. Inte därför att den skulle vara osann, utan därför att det är en antropomorf (människoliknande) beskrivning av Allah. När jag en gång försökte publicera den på ett muslimskt internetforum redigerades den bort.

"O, min Herre! Låt mig komma in i Paradiset." Allah kommer att säga, må Allah vara barmhärtig mot er, O, Adams son! Så förrädisk du är! Har du inte ingått ett förbund och gett löften att du inte kommer att be om något mer än vad du har fått? " Han kommer att säga, "O, min Herre! Gör mig inte till den uslaste bland Dina varelser." Allah kommer att skratta och låta honom komma in i Paradiset.

4 kommentarer:

Diana sa...

Otroligt vacker bild, och jättebra skrivet.. gillar sånt:)

Elin sa...

Salam! Det borde väl inte finnas olika nivåer i själva paradiset eller vad tror du?

Svarten sa...

Ingen aning, Elin. Jag har aldrig varit där.

Anonym sa...

Hahahahahahahahahahahahaha