onsdag 26 januari 2011

Riksdagen om våldsbejakande extremism (2)


Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, hänvisade i dagens riksdagsdebatt (video) om våldsbejakande extremism till ”massor av forskning” som visar att islamistiska terrorister i Västeuropa är högutbildade och tillhör medelklassen. En del av de övriga partiernas representanter tycktes köpa det påståendet.

I augusti 2008 publicerades uppgifter om en rapport (Ljudfil), gjord av den brittiska underrättelsetjänsten MI5, som genom att studerade redan kända personer med anknytning till terroristorganisationer försöker besvara frågan ”vem blir terrorist?”

Rapporten kom fram till att
  • nästan alla saknar högre utbildning och har arbeten med låg status.
  • en stor andel praktiserar inte sin religiösa tro och kan betraktas som okunniga om religionen.
  • den etniska bakgrunden är blandad. Omkring hälften är födda i landet. MI5 hävdar att det inte är möjligt att göra några antaganden utifrån hudfärg, etnisk tillhörighet eller nationalitet. De passar inte in på någon enskild demografisk profil och deras väg till våldsam extremism har sett olika ut.
  • mycket få är uppväxta i strängt religiösa hem. Enligt MI5 har det visat sig att en stark och väletablerad religiös identitet faktisk kan förhindra att individer dras till terroristgrupper.

Inga kommentarer: